تونل

 1. تحقیق حفر تونل
 2. روش اجرای شفت های دسترسی به تونل برای حفاری به روش NATM و نحوه اتصال شفت ها به تونل
 3. نحوه اجرای تونل به روش NATM
 4. طرح تهویه تونل مترو با حفاری مکانیزه
 5. روش حفر تونل به وسیله دستگاه حفار TBM
 6. روش اجرای شفت های دسترسی به تونل برای حفاری به روش NATM
 7. تحقیق انتخاب سیستم بارگیری و حمل مواد در تونل ها
 8. تحقیق مراحل ساخت تونل های بزرگ
 9. بررسی هزینه تونل زنی در زمین های آب دار
 10. طرح های انتقال آب کوهرنگ
 11. مبانی فنی و اقتصادی روش های حفاری تونل های راه و راه آهن
 12. مقابله با آب، مبانی و روش های آب بندی در تونل ها همراه با مطالعات موردی کوهرنگ
 13. مدیریت ریسک در تونل زنی مکانیزه، مطالعه موردی خط1 قطار شهری اهواز
 14. طرح اختلاط سگمنت
 15. تکنیک ها و اصول تئوری عملیات نصب لوله توسط اجرای میکروتونل
 16. احداث تونل به روش کند و پوش (Cut and Cover)
 17. تحقیق پارامترهای موثر در طراحی تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوین- رشت
 18. تحقیق تاریخچه تونل سازی و سازه های زیرزمینی
 19. تحقیق تونل و آلودگی های آن
 20. مقاله با موضوع ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل…
 21. مقاله با موضوع ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد تغییر شکل زمین در اثر حفر…