مکانیک خاک

 1. خلاصه درس ژئوتکنیک لرزه ای
 2. تحقیق بررسی پایداری شیروانی خاکی با برنامه نویسی در Fortran و مقایسه آن با نتایج GeoStudio
 3. جزوه آموزشی کامل دینامیک خاک (Soil Dynamic) گرایش زلزله کارشناسی ارشد
 4. پاورپوینت مروری بر مطالعات زمین شنایی مهندسی و ژئوتکنیک جهت آب بندی سازه های آبی (سد و تونل)
 5. پاورپوینت فرسایش و انواع آن
 6. گزارش مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمانی در شهر تبریز
 7. کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک داس، ویرایش 2013
 8. آز مکانیک خاک
 9. تحقیق خاک 26 صفحه
 10. پروژه ضایعات خاک 28 صفحه
 11. خاک و مکانیک خاک
 12. مهندسی زلزله
 13. راهسازی
 14. مسائل و مشکلات خاک های حاوی مواد معدنی قابل حل در سازه های آبی کشور
 15. دیوار خاک مسلح ژئوگریدی با نمای برگشتی (مش)
 16. خاک های سولفات دار حل شونده در بستر سازه های آبی
 17. بررسی فنی و اقتصادی احداث خاک ریزها با خاک مسأله دار
 18. بررسی اثر شوری آب بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های ریزدانه
 19. پاورپوینت مکانیک خاک پیشرفته
 20. تحقیق ارزیابی پارامتر برای مجموعه ای از تیرهای قرارگرفته بر روی خاک ضعیف تقویت شده با ستون سنگی
 21. مقاله با موضوع بررسی تحلیلی و عددی توزیع فشار خاک ماسه ای وارد بر پشت دیوار های حائل
 22. مقاله با موضوع به سازی خاک با استفاده از ریز شمع ها
 23. مقاله با موضوع ارزیابی پایداری توده های سنگی با استفاده از رده بندی RMR
 24. مقاله با موضوع بهسازی پارامترهای برشی خاک های گچی شهرک ولی عصر شهرستان بجنورد با مواد شیمیایی…