فلسفه و منطق

 1. تحقیق بررسی برهان وجوب و امکان
 2. تحقیق نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر
 3. تحقیق اقسام علوم اسلامی و معرفی هر یک از آنها
 4. ترجمه مقاله ای در خصوص کانت به همراه اصل مقاله
 5. اومانیسم
 6. تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آکویناس
 7. باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی
 8. پاورپوینت ناتورالیسم
 9. تحقیق محاسبه عرفان
 10. تحقیق فلسفه طبیعت در غرب
 11. تحقیق عالم و اقسام آن
 12. تحقیق مبانی فلسفی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان
 13. مقاله پراگما
 14. تحقیق فلسفه اشراق
 15. تحقیق مبانی فلسفی جاودانگی نزد کانت
 16. تحقیق اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه بزرگان