ریاضیات

 1. تحقیق با موضوع حل انتگرال دوهامل در نرم افزار متلب
 2. جزوه آموزشی آنالیز عددی دو (دینامیک سیالات محاسبات محاسباتی)
 3. جزوه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی روی میدان های بی کران
 4. جزوه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی خطی و غیرهمگن روی میدان کران دار
 5. جزوه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی خطی و همگن روی میدان کران دار
 6. تحقیق تاریخچه پیدایش اعداد
 7. جزوه سری فوریه
 8. جزوه آموزشی توابع ریاضی و مثلثات در اکسل
 9. پاورپوینت آنالیز سری های زمانی مدل های (باکس- جنکینز) ARIMA
 10. تحقیق رابطه ریاضیات و هنر
 11. تحقیق مراحل پیدایش دانش ریاضی
 12. پاورپوینت روش های انتگرال گیری عددی همراه با کدهای R
 13. جزوه آموزشی روابط نسبت های مثلثاتی
 14. پروژه آمار میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی
 15. دانلود کد روش نیوتون- رافسون (روش مماسی) برای حل انواع معادلات غیر خطی در متلب
 16. نقد و بررسی انواع الگوهای تدریس ریاضیات
 17. کاربرد ریاضی در هنر هندسه در معماری
 18. ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها
 19. پاورپوینت ریاضی عمومی 2
 20. جزوه و تمرین های سری فوریه
 21. فرمول های مهم و کاربردی ریاضی
 22. روابط مثلثاتی
 23. آشنایی با نظریه مجموعه های فازی
 24. نابرابری چبیشف
 25. پاورپوینت همبستگی و رگرسیون (Correlation and Regression)
 26. پاورپوینت توزیع نرمال و نمونه های تصادفی
 27. تحقیق ماتریس در آفیس 2013
 28. پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی
 29. مقاله ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی
 30. آموزش حل معادلات و مسائل ریاضی با نرم افزار اکسل
 31. هندسه نااقلیدسی و نسبیت عام اینشتین
 32. تحقیق دنیای ریاضی
 33. تحقیق رابطه ریاضی و هنر
 34. تحقیق ریاضی و انواع شاخه های آن
 35. تحقیق ریاضیات مهندسی
 36. تحقیق ریاضیات و صنعت
 37. تحقیق ریاضیات و کاربرد آن
 38. تحقیق فلسفه ریاضیات
 39. تحقیق مبنا
 40. تحقیق تاریخچه ریاضیات
 41. پاور پوینت روش های تدریس ریاضی
 42. تحقیق تابع متغیر مختلط 1
 43. تحقیق درجه آزادی (درس آمار و کاربرد آن در مدیریت)
 44. تحقیق k- ایده آل های چپ فازی شهودی از نیم حلقه ها
 45. پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی
 46. تحقیق پیرامون مثلثات