بیمه

 1. پاورپوینت مدیریت بیمه اتکایی
 2. کارت بیمه طلایی فرهنگیان
 3. دستورالعمل جامع صدور بیمه درمان تکمیلی البرز
 4. فرم های بیمه سینا
 5. جزوه بیمه عمر کامل
 6. تحقیق آشنایی با صنعت بیمه
 7. تحقیق بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های
 8. جزوه آموزشی خسارت بیمه بدنه اتومبیل
 9. تحقیق بیمه، با نگاهی عمیق تر به بیمه عمر
 10. تحقیق بیمه
 11. تحقیق بیمه کنسرسیومی (مشترک)
 12. جزوه آموزشی خسارت مالی بیمه های مسئولیت مدنی وسایل نقلیه (ثالث مالی)
 13. جزوه آموزشی امور مالی بیمه سینا
 14. تحقیق بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی
 15. دستورالعمل صدور و تمدید بیمه درمان تکمیلی گروهی
 16. تحقیق بیمه