مدیریت صنعتی

 1. تحقیق شش سیگما
 2. تحقیق ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو
 3. جهان آینده و مشخصات سازمان های پیشگام
 4. جزوه مدیریت عملیات، دکتر مهدی شیخ زاده دانشگاه شریف
 5. تحقیق ارزیابی طرح های صنعتی- مطالعات فنی، اقتصادی و مالی
 6. ادبیات و تاریخچه (مبانی نظری و سیر تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات (به همراه منابع تحقیق)
 7. پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعمل
 8. تحقیق زمان سنجی در طراحی و راه اندازی کارخانه
 9. تحقیق ظهور پارک های فناوری در خاورمیانه
 10. تحقیق عوامل مؤثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی در بین دانشجویان دانشگاه
 11. تحقیق ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها
 12. تحقیق بهینه سازی طراحی ساختاری و معرفی انواع مختلف روش های آن
 13. تحقیق اصول سرپرستی در واحدهای صنعتی