مدیریت تأمین مالی

 1. تحقیق بودجه بندی پروژه های عمرانی
 2. تحقیق بودجه و پروژه های عمرانی
 3. بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکتها
 4. مقاله تعیین روش تأمین مالی مناسب براساس محصول و چرخه عمر پروژه
 5. اثر تأمین مالی به روش پرداخت حقوق و خصوصی سازی تأمین اجتماعی
 6. توسعه پایدار و تأمین مالی، چالش های رسیدن به یک چشم انداز
 7. تأمین مالی داخلی با استفاده از ساز و کار ماده 56 قانون الحاق
 8. ضرورت پشتوانه های قانونی در نگهداری و بازسازی سدها و چالش های جهانی در تأمین منابع مالی
 9. چالش های تخصیص و جذب فاینانس خارجی برای پروژه های زیر ساخت
 10. پروپوزال بررسی تأثیر ویژگی های فردی و سطح آگاهی سهامداران بر انتخاب نوع سهام
 11. صکوک ترکیبی مشارکت- وکالت ابزاری نوین برای تأمین مالی
 12. تحقیق روش های استقراض مالی
 13. تحقیق تأمین مالی تجارت بین الملل
 14. تأمین منابع مالی خارجی- مطالعه موردی تأمین مالی (فاینانس) طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان
 15. پاورپوینت مدیریت تأمین مالی، انتقال پول و خرید خارجی در شرایط تحریم
 16. مقاله با موضوع روش های تأمین منابع مالی در پروژه های EPC و چالش های فراروی