اقتصاد و حسابداری

 1. گزارش کارآموزی حسابداری در شهرداری
 2. گزارش کارآموزی انجام امور بیمه ای مرتبط با حسابداری در نمایندگی بیمه پاسارگاد (بیمه عمر و آتیه)
 3. گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تبلیغاتی
 4. گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور
 5. گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد در مرکز تعمیرات لوازم صوتی و تصویری
 6. گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان هلال احمر
 7. گزارش کارآموزی حسابداری در اداره پست
 8. گزارش کارآموزی حسابداری در شهرداری شهرستان میانه
 9. گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت آب و فاضلاب
 10. گزارش کارآموزی حسابداری در اداره کار و امور اجتماعی
 11. گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش
 12. گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران
 13. گزارش کارآموزی حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی
 14. گزارش کارآموزی در اداره دارایی
 15. گزارش کارآموزی در امور تسهیلات و وصول و بیمه بانک کشاورزی
 16. گزارش کارآموزی حسابداری در اداره آب و فاضلاب
 17. گزارش کارآموزی در بانک تجارت، بخش امور مالی و حسابداری
 18. گزارش کارآموزی حسابداری در بانک رفاه
 19. گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تجهیزات پزشکی
 20. گزارش کارآموزی در اداره ثبت احوال
 21. گزارش کارآموزی در بیمه کارآفرین
 22. گزارش کارآموزی سیستم حقوق دستمزد و حسابرسی انبار شرکت پیمانکاری
 23. گزارش کارآموزی رشته حسابداری مالی، شرکت های خصوصی