مدیریت بحران

 1. مقاله با موضوع مشارکت مردمی، راهکار تاب آوری جوامع محلی، راه کارهای جلب مشارکت شهروندان براساس تجربی
 2. مقاله با موضوع تأثیر استفاده از داده های مکانی در بهینه سازی اقدامات امداد و نجات در شرایط رویداد..
 3. مقاله با موضوع بررسی چالش های مدیریت بحران در نواحی روستایی ایران
 4. مقاله با موضوع ابعاد و مؤلفه های مدیریت بحران در آموزش وپرورش استان البرز
 5. مقاله با موضوع مدیریت ریسک زنجیره تأمین، مرور ادبیات
 6. مقاله با موضوع بررسی و رتبه بندی جایگاه ابزارهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران…
 7. مقاله با موضوع راهبردها و کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیش گیری و مدیریت کارآمد بحران ها
 8. مقاله با موضوع مدیریت بحران و بلایای طبیعی در کشور چین
 9. مقاله با موضوع آشنایی با سامانه مدیریت بحران Sahana برای سوانح طبیعی (نرم افزار رایگان منبع باز)
 10. پاورپوینت با موضوع مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 11. مقاله با موضوع صنعت هوانوردی و تأثیرات فن آوری های آن در مراحل مدیریت بحران و به سازی تاب آوری…
 12. مقاله با موضوع بررسی مدیریت بحران زلزله در بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز با استفاده از روش تحلیل…
 13. مقاله با موضوع بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت بحران خشک سالی بر مبنای مدیریت دانش…
 14. مقاله با موضوع لزوم مدیریت شرایط اضطراری مبتنی بر پیشگیری
 15. مقاله با موضوع رویکرد نوین نظام فرامدیریتی بحران در پیش بینی و هدایت اثرات کوتاه و بلند مدت…
 16. مقاله با موضوع بررسی نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران
 17. پاورپوینت نقش آموزش از طریق شبیه سازی رایانه ای در مدیریت بحران بیمارستانی
 18. مقاله اولویت بندی اقدامات پیشگیرانه بر مبنای شناسایی و اولویت بندی علل بروز حریق
 19. مقاله بررسی مسائل مدیریتی شهرتهران از نظر ساخت و ساز و توسعه شهری
 20. مقاله به کارگیری فضاهای باز حاشیه بزرگراه ها در بهبود عملیات مدیریت بحران
 21. مقاله با موضوع چادر امداد و اسکان اضطراری در زلزله
 22. پاورپوینت مدیریت بحران (Crisis Management)
 23. مقاله برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب
 24. تحقیق بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور