مدیریت قراردادها

 1. پاورپوینت اصول، مبانی و فرآیند اجرایی سیستم برون سپاری (Outsourcing)
 2. نمونه قرارداد نرم افزاری طراحی و راه اندازی سامانه/ تهیه نرم افزار
 3. مقاله با موضوع تأثیرات ابلاغ خاتمه پیمان برروی ذی نفعان پروژه
 4. پاورپوینت با موضوع قراردادها
 5. مقاله با موضوع لزوم استفاده از روش های نوین واسپاری قراردادها و نقش بانک ها در پیشبرد آن
 6. مقاله شناسایی و فهرست ریسک قراردادهای Fixed Price در پروژه های عمرانی
 7. مبانی حقوقی قراردادهای خصوصی
 8. بررسی مسائل قراردادی و روش های آیتم بندی ژئوسنتتیک ها در فهرست بها
 9. نقد و بررسی و مقایسه قراردادهای Joint Venture و Consortium چالش ها و مزایا، مطالعه موردی کنسرسیوم پ
 10. نقد و بررسی مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
 11. ارزیابی و محاسبه تأخیرات ناشی از عوامل جوی در برنامه ریزی و مدیریت پیمان
 12. بررسی شاخص های ریسک در پروژه های EPC و ارائه راهکار
 13. مکانیزم و فاکتورهای مؤثر در برآورد هزینه و زمان پروژه های EPCI
 14. کاهش ریسک مالی قراردادها به کمک تغییر در نظام پیشنهاد قیمت پروژه ها
 15. قیمت گذاری پروژه ها
 16. قیمت گذاری پروژه در شرایط عدم تعادل بازار
 17. قیمت تمام نشده یا قیمت تمام شده کارهای تمام نشده
 18. سیستم های اجرای پروژه ها و نحوه قیمت گذاری پیمان ها
 19. شرایط تنفیذ و شروع پیمان
 20. روش قیمت گذاری بر مبنای حداکثر قیمت تضمینی
 21. روش Converted Lump Sum اجرای پروژه ها به صورت EPC، مزایا و چالش ها
 22. چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی
 23. چالش ها، نقاط قوت و ضعف فهارس بهای پایه و روش قیمت گذاری پروژه
 24. تدوین فهرست بهای خاص در انعقاد قراردادهای ساخت پروژه های تونل به روش مکانیزه
 25. تجدید نظر و تکمیل فهرست بهای واحد پیمانکاری
 26. تاریخچه قیمت گذاری طرح های عمرانی در ایران
 27. پیشنهادی برای تهیه فهرست بهای خاص (غیرپایه) در بازنگری قراردادهای بهره برداری، تعمیر و نگهداری از…
 28. بررسی و تحلیل بخشنامه تجزیه بها
 29. بررسی و ارزیابی نظام قیمت گذاری برای پروژه های دوعاملی و سه عاملی
 30. بررسی میزان فسادپذیری انواع سیستم های قیمت گذاری و الزامات قانونی حاکم
 31. نقد و بررسی چالش های موجود در بخشنامه تعدیل قراردادهای نظام فنی و اجرایی کشور
 32. نگاه به چالش ها، نقاط قوت و ضعف فهارس بهای پایه و ضرورت بهینه کردن فهارس بها برای اصلاح نظام قیمت گذ
 33. نگاهی به چالش های قیمت گذاری در بخش راه
 34. یک روش مبتنی بر نگرش مهندسی سیستم جهت برآورد قیمت پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در شرکت های پروژه
 35. استراتژی قیمت گذاری در طرح های آب
 36. مقاله با موضوع مشکلات نحوه تهیه و بررسی قیمت جدید در کمیسیون به همراه ارائه راهکار
 37. مقاله نقد و بررسی قراردادهای BOT در ایران، مطالعه موردی نیروگاهی در کشور
 38. مقاله تحلیل بر بخشنامه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
 39. جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل تأخیرات پروژه
 40. فایل word شرایط عمومی پیمان