شبیه سازی و آموزش کولیس ساعتی 0.001 اینچی با استفاده از Flash Player

شبیه سازی و آموزش کولیس ساعتی 0.001 اینچی با استفاده از Flash Player…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: zip

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 851 کیلوبایت

قیمت: 5000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • شبیه سازی و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 0.001 اینچ با استفاده از Flash Player… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 849 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از ساعت اندازه گیری را شبیه سازی می کند. استفاده از این فایلهای فلاش برای آموزش به تمامی دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصیه می نمائیم. عبارات و واژگان کلیدی: شبیه سازی آموزش ساعت اندازه گیری دقت 001 اینچ استفاده Flash Player شبیه سازی و آموزش ساعت اندازه گیری…

 • شبیه سازی و آموزش خط کش اندازه گیری اینچی اعشاری با استفاده از Flash Player… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 845 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از خط کش را شبیه سازی می کند. استفاده از این فایلهای فلاش برای آموزش به تمامی دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصیه می نمائیم. عبارات و واژگان کلیدی: شبیه سازی آموزش خطع کش اندازه گیری اینچی اعشاری استفاده Flash Player شبیه سازی و آموزش خط کش اندازه گیری اینچی…

 • شبیه سازی و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.001 با استفاده از Flash Player… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 848 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از میکرومتر را شبیه سازی می کند. استفاده از این فایلهای فلاش برای آموزش به تمامی دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصیه می نمائیم. عبارات و واژگان کلیدی: شبیه سازی آموزش میکرومتر اینچی با عدقت 001 استفاده Flash Player شبیه سازی و آموزش میکرومتر 1 0 اینچی با دقت 0…

 • شبیه سازی و آموزش کولیس ساعتی با دقت 0.01 میلیمتری با استفاده از Flash Player… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 849 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان عبارات و واژگان کلیدی: شبیه سازی آموزش کولیس ساعتی دقت میلیمتری استفاده Flash Player شبیه سازی و آموزش کولیس ساعتی با دقت 0 01 میلیمتری با استفاده از Flash Player کلیک برای خرید 3.2 618

 • شبیه سازی و آموزش کولیس ساعتی 1.64 اینچی با استفاده از Flash Player… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 851 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از کولیس ساعتی را شبیه سازی می کند. استفاده از این فایلهای فلاش برای آموزش به تمامی دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصیه می نمائیم. عبارات و واژگان کلیدی: شبیه سازی آموزش کولیس ساعتی اینچی استفاده Flash Player شبیه سازی و آموزش کولیس ساعتی 1 64 اینچی با استفاده از Flash Player…

یک مجموعه آموزشی شامل یک فایل فلاش که اساس کار و استفاده از کولیس ساعتی را شبیه سازی می کند. استفاده از این فایلهای فلاش برای آموزش به تمامی دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصیه می نمائیم.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • شبیه
 • سازی
 • آموزش
 • کولیس
 • ساعتی
 • 001
 • اینچی
 • استفاده
 • Flash
 • Player
 • شبیه سازی و آموزش کولیس ساعتی 0
 • 001 اینچی با استفاده از Flash Player

کلیک برای خرید