تحقیق جوانان استثمار شده و جوانان طغیان زده

قسمت اول – نمونه صنعتی و تضادهای اجتماعی مدتهای مدید رشد اقتصادی و مخصوصاً صنعتی کردن به عنوان شرایط لازم جهت پیشرفت اجتماعی معرفی شد. دو قرن گسترش سرمایه داری موجب چندین برابر شدن ثروت وخدمات و راه آهن و کشتیرانی و ایاب و ذهاب هوایی و مدارس و بیمارستانها وآسمان خراش های متعدد د رمراکز کشورهای صن…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 25 کیلوبایت

قیمت: 11000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • دنیا واقعا عوض شده... این روزها حتی اغلب بچه های هفت، هشت ساله هم با واژه های قلنبه وسلنبه ای مثل توسعه، پولشویی، مشارکت، انتخاب برتر، اصلح ترین، عقب ماندگی سیستماتیک، گردش قدرت و اصلاح طلبی وبسیاری اصطلاحات از این قبیل، آشنا شده اند. تفکر جمعی و شعور سیاسی مردم تحت تاثیرموج… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 28 کیلوبایت قیمت: 9500 تومان دنیا واقعا عوض شده... این روزها حتی اغلب بچه های هفت، هشت ساله هم با واژه های قلنبه وسلنبه ای مثل توسعه، پولشویی، مشارکت، انتخاب…

 • رسانه های ارتباطی چه تاثیری در نگرش و ارزشهای جوانان دارند؟ جوانان در استفاده از رسانه های نو پیشگام هستند و جوانان این مزیت نسبی را دارند که سریعتر یاد می گیرند و فعالترند و در استفاده از رسانه ها ابتکار و نوآوری هم نشان می دهند. از طرفی رسانه ها به عنوان یک پدیده تکنولوژیک و اجتماعی و ارمغانی از ج… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 17 کیلوبایت قیمت: 9500 تومان رسانه های ارتباطی چه تاثیری در نگرش و ارزشهای جوانان دارند؟ جوانان در استفاده از…

 • مقدمه: هر چند شناخت و مقابله با تمامی آسیب های اجتماعی از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است اما شاید بتوان ادعا نمود که هیچکدام از آنها به پیچیدگی اعتیاد، در اوضاع و احوال کنونی جامعه بشری نباشد استفاده نابجا و اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمان برانداز و آتش هستی سوز جوامع بشری است، آتشی که تا کنو… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 62 حجم فایل: 77 کیلوبایت قیمت: 14000 تومان مقدمه: هر چند شناخت و مقابله با تمامی آسیب های اجتماعی از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است…

 • بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 35 حجم فایل: 148 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان چکیده: بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های…

 • ازدواج اجباری و زودرس فاجعه ازدواج دختران پیش از بلوغ ایسنا: ازدواج های اجباری و زودرس هنوز هم واقعه ای تلخ در جهان است که خاموش و بی صدا در دنیای دختران فقر و تسلیم رخ می دهد و آنها را وادار به پذیرش خواستهای تحمیلی ناخاسته از دل خویش می کند تا بیش از عقل و منطق، تنها به سنت اجدادی شان عمل کنند یا… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 20 کیلوبایت قیمت: 9500 تومان ازدواج اجباری و زودرس فاجعه ازدواج دختران پیش از بلوغ ایسنا:…

قسمت اول – نمونه صنعتی و تضادهای اجتماعی

مدتهای مدید رشد اقتصادی و مخصوصاً صنعتی کردن به عنوان شرایط

لازم جهت پیشرفت اجتماعی معرفی شد. دو قرن گسترش سرمایه داری موجب چندین برابر شدن ثروت وخدمات و راه آهن و کشتیرانی و ایاب و ذهاب هوایی و مدارس و بیمارستانها وآسمان خراش های متعدد د رمراکز کشورهای صنعتی گردید. اما در بطن ثروت فقر از بین نرفت: فقر قدم به قدم در حلبی آبادها و گتوها مشاهده می شود و به محض اینکه مختصر تحفیفی در آن به عمل می آید بحران های مختلف و رکوردهای اقتصادی دوباره آن را تشدید می کنند.

شهر گرایی شدید انواع روابط قدیمی خانوادگی و اجتماعی را به هم می زند و روابط حرفه ای مزدی را که به خشونت و انزوا طلبی منجر می گردد تقویت می کند. روش زندگی که توسط رسانه های گروهی تبلیغ می گردد دائم باعث افزایش نیازها و خواسته ها و محرومیت از حق و موجب عدم رضایت می شود. همه این توسعه ها اولین قربانیان خود را از میان گروههای کامل و اشخاص مسن و جوانان محروم از کیفیت بالایی کاری و زنان و کارگران مهاجر انتخاب می کنند.

سوسیالیسم یا طرد مناسبات تولید سرمایه داری، نیروهای مولد را در خدمت نیاز مادی و فرهنگی تمام ملت می گیرد و نه فقط در خدمت منافع گروهی معدود. این دگرگونی جهشی را در جوانان موجب می شود و باعث می گردد که دردهای قدیمی نظام بویژه بیکاری و تورم و فقر حذف و یا لااقل تقلیل یابد.

اما سوسیالیسم اروپایی شرقی تاکنون موفق به خلق یک «تمدن جدید صنعتی نشده است: این سوسیالیسم زائیده سرمایه داری است و خطوط زیادی از آن را حفظ کرده است:

تقابل شهر – روستا، فاصله بین کارگر و کشاورز و سلسله مراتب کا ررویی و کار فکری و فرمانبری و فرماندهی که تداوم نابرابری ها را به دنبال خود می کشند، افزایش می دهد البته این نابرابری ها در بلوک شرق به اشکال بسیار تخفیف یافته تر از نابرابری های غرب خود نمایی می کنند اما برخی پیروزی ها باعث برانگیختن تضادهای دیگری شده اند.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی
 • علوم اجتماعی
 • جوانان استثمار شده
 • جوانان طغیان زده

کلیک برای خرید