تحقیق جامعه شناسی

در تعریف جامعه شناسی گفته شده است که جامعه از یک عده افراد تشکیل شده است. – این جمله یکی از صدها تعریف در مورد جامعه شناسی است. – این تعریف افراد را سازنده جامعه معرفی می کند. * که برای ارضای نیازهایشان با هم روابط اجتماعی دارند. – افراد دارای نیازهای مختلف و متنوعی هستند. – به این نیازها باید پاسخ…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 67

حجم فایل: 41 کیلوبایت

قیمت: 15000 تومان

در تعریف جامعه شناسی گفته شده است که جامعه از یک عده افراد تشکیل شده است.

این جمله یکی از صدها تعریف در مورد جامعه شناسی است.

این تعریف افراد را سازنده جامعه معرفی می کند.

* که برای ارضای نیازهایشان با هم روابط اجتماعی دارند.

افراد دارای نیازهای مختلف و متنوعی هستند.

به این نیازها باید پاسخ داده شود.

افراد از طریق ارتباط با دیگران می توانند به این نیازها پاسخ دهند.

این ارتباط با دیگران همان روابط اجتماعی است.

* منظور از روابط اجتماعی بنابراین کمک انسان ها به یکدیگر برای ارضای نیاز است. (حداقل در بدو پیدایش اقوام اولیه)

انسان ها به یکدیگر برای ارضای نیازهای خود کمک می کنند.

این کمک و همیاری از طریق روابط اجتماعی صورت می گیرد.

روابط اجتماعی فقط بر اساس نیاز انسان ها به یکدیگر است.

* در این تعریف هدف انسان ها نیاز است و روابط اجتماعی وسیله.

هدف اولیه انسان ها رفع نیازهای خود است.

که آن را به وسیله رابطه با دیگران انجام می دهند.

بنابراین از روابط اجتماعی (با دیگران) به عنوان وسیله که آن ها را به هدف خود می رساند، نگاه می کنند.

* بر اساس دسته بندی ماسلو، یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان ها نیاز به روابط اجتماعی و محبت است.

طبق طبقه بندی که ماسلو کرده است.

انسان ها دارای نیازهای اساسی و فطری می باشند.

که از جمله آن ها نیاز به روابط اجتماعی (داشتن رابطه با دیگران) و مهر و محبت است.

در نتیجه انسان یک موجود اجتماعی است و برای زنده بودن به رابطه با دیگران

نیازمند است.

* بدین ترتیب روابط اجتماعی هم یک نیاز فطری و لذا هدف است و هم وسیله ای برای ارضای نیازهای دیگر.

با این تعاریف روابط اجتماعی دو معنی پیدا می کند.

امری فطری و ذاتی که بستر به آن نیازمند است.

چون روابط اجتماعی امری فطری پس رسیدن به آن یک هدف تلقی می گردد.

در مقابل انسان ها مجبور هستند که برای رفع نیازهای خود از روابط اجتماعی سود بردند.

زیرا انسان ذاتاً دارای نیازهایی نیز می باشد که باید آن ها را برطرف کند.

در نتیجه روابط اجتماعی شکل یک وسیله را نیز به خود می گیرند.

* و یکی از جالبترین نکات در نظام آفرینش این است که سیستم زندگی اجتماعی انسان ها و تشکیل جامعه را در فطرت آن ها نهاده است.

میل به تشکیل جامعه و روابط اجتماعی در فطرت انسان ها وجود دارد.

و این امری است که ازلی.

یعنی برنامه و هدف آفریدگار این گونه بوده است که انسان ها به تشکیل جامعه میل ورغبت داشته باشند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی جامعه شناسی
  • جامعه شناسی

کلیک برای خرید