تحقیق بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی-ترویجی

چکیده این پژوهش با هدف تدوین و اعتبارسنجی برخی شاخصهای پایه ای و اصلی امکانات و فعالیتهای آموزشی -ترویجی و به کارگیری آنها به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی و ترویجی در دو فاز انجام گرفته است. در فاز اول پس از مرور ادبیات موضوع 137 شاخص آموزشی – ترویجی، در هفت زمینه؛ 1- شاخص های مرب…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 61

حجم فایل: 42 کیلوبایت

قیمت: 14000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • دانلود پاورپوینت با موضوع تعیین مُد بهینه عملکرد DG با در نظر گرفتن برخی شاخص های قابلیت اطمینان، در قالب ppt و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، شرح مسأله، الگوریتم های پیشنهادی برای تعیین مُد بهینه عملکرد DG، پیاده سازی روش های… فرمت فایل دانلودی: ppt فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحات: 48 حجم فایل: 4,193 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان دانلود پاورپوینت با موضوع تعیین مُد بهینه عملکرد DG با در نظر گرفتن برخی شاخص های قابلیت اطمینان، در قالب ppt و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه شرح مسأله الگوریتم های…

 • در قرن حاضر برای مواجهه موثر با چالشها و بحرانهای موجود میان پدیده جهانی شدن و بومی ماندن بحران جمعیت، دگرگونیهای فناوری و شرایط حرفه ای بستری مناسبتر، کارسازتر و موجه تر از نظام تعلیم و تربیت شناسایی نشده است. … فرمت فایل دانلودی: DOC فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 35 حجم فایل: 208 کیلوبایت قیمت: 8000 تومان فهرست مطالب: فعالیتهای مکمل و قوق برنامه و اهداف آن اهداف فعالیتهای مکمل و فوق برنامه مفهوم یاد گیری و مصادیق مشترک و ویژگیهای فعالیتهای فوق برنامه فعالیتهای فوق برنامه ای که باید به آن توجه…

 • چکیده قرار است نانوتکنولوژی یکی از فناوریهای کلیدی و کارآمد قرن 21 شود. قابلیت اقتصادی آن، حاکی از وجود بازاری بالغ بر چندصد میلیارد یورو برای این فناوری در دهه بعد است. بنابراین نانوتکنولوژی موجب جهت دهی فعالیتهای بسیاری از بخشهای صنعتی و تعداد زیادی از شرکتها در جهت آماده سازی آنها برای این رقابت… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 116 کیلوبایت قیمت: 10500 تومان چکیده قرار است نانوتکنولوژی یکی از فناوریهای کلیدی و کارآمد قرن 21 شود. قابلیت اقتصادی آن، حاکی از وجود بازاری بالغ بر…

 • در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 37 حجم فایل: 765 کیلوبایت قیمت: 8000 تومان فهرست مطالب: چکیده واژه های کلیدی مقدمه شاخص های سنجش تامین کننده چابک مروری بر پیشینه کاربرد تکنیک های ISM و AHP و TOPSIS روش تحقیق مدل مفهومی تحقیق یافته های پژوهش رتبه بندی با استفاده از روش AHP وTOPSIS فازی نتیجه گیری منابع قسمتی از…

 • اقتصاددانان اولین کسانی بودند که به تدوین شاخصهایی در حوزه اقتصاد و برنامه ریزی های اقتصادی اقدام نمودند و شاخصهایی نظیر درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی از جمله شاخصهای عمده برای اهداف برنامه ریزی و سیاستگذاریهای اقتصادی در نزد اقتصاددانان و برنامه ریزان اقتصادی بود. … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 61 حجم فایل: 457 کیلوبایت قیمت: 12000 تومان فهرست مطالب: چکیده کلمات کلیدی مقدمه مواد و روشها نتایج و بحث ارزیابی شاخصهای ترویجی از نظر کارشناسان سطح بندی استان ها از نظر فعالیت های آموزشی- ترویجی وضعیت استان ها…

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین و اعتبارسنجی برخی شاخصهای پایه ای و اصلی امکانات و فعالیتهای آموزشی -ترویجی و به کارگیری آنها به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی و ترویجی در دو فاز انجام گرفته است. در فاز اول پس از مرور ادبیات موضوع 137 شاخص آموزشی – ترویجی، در هفت زمینه؛ 1- شاخص های مربوط به عاملین ترویج، 2- شاخص های زیرساختی ترویج، 3- شاخص های مربوط به فعالیت های آموزشی ترویجی، 4- شاخص های سازمان و مدیریت ترویج، 5- شاخص های آموزش انبوه رسانه ای، 6- شاخص های ارتباطات ترویجی و 7- شاخص های اعتبارات ترویجی تدوین و در معرض داوری 180 کارشناس ترویج در 6 استان منتخب قرار گرفت. پس از محاسبه آماره های مد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات (CV) هر یک از آنها، شاخص های مناسب تعیین گردید. در فاز دوم مطالعه با توجه به اطلاعات و داده های در دسترس تعداد 132 شاخص انتخاب و داده های مورد نیاز از طریق معاونت ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی گردآوری و شاخص ترکیبی هر یک از محورهای هفت گانه فوق محاسبه و وضعیت استانها از نظر شاخصها ترکیبی محورهای هفت گانه رتبه بندی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و GIS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که؛ از لحاظ شاخص های مربوط به عاملین ترویج، استان همدان بهترین وضعیت و استان خوزستان بدترین وضعیت را در بین دیگر استان ها دارا هستند، از لحاظ شاخص های مربوط به زیرساخت های ترویجی استان آذربایجان غربی در بالاترین رتبه و استان خراسان در پایین ترین رتبه قرار دارند، از لحاظ شاخص های مربوط به فعالیت های آموزشی ترویجی استان زنجان مناسب ترین وضعیت و استان کهکیلویه و بویر احمد پایین ترین رتبه را در بین دیگر استان ها دارا هستند، از لحاظ شاخص های مربوط به سازمان و مدیریت ترویج، استان کردستان بهترین وضعیت و استان آذربایجان غربی پایین ترین رتبه را در بین دیگر استان ها دارا هستند، از لحاظ شاخص های مربوط به آموزش های انبوه رسانه ای استان قم از وضعیت مناسب و استان های گیلان، کهکیلویه و بویراحمد و آذربایجان شرقی با داشتن شاخص ترکیبی یکسان از رتبه های پایین تری برخوردار بوده اند. از لحاظ شاخص های مربوط به ارتباطات ترویجی استان زنجان بالاترین رتبه و استان های آذربایجان شرقی، کهکیلویه و بویراحمد و گیلان با داشتن شاخص ترکیبی یکسان پایین ترین رتبه را در بین دیگر استان ها دارا هستند، از لحاظ شاخص های مربوط به اعتبارات ترویجی، استان هرمزگان بهترین وضعیت و استان گیلان پایین ترین رتبه را در بین دیگر استان ها دارا هستند، و بالاخره از لحاظ شاخص ترکیبی کلی، استان همدان در رتبه نخست و استان قزوین در پایین ترین رتبه در بین دیگر استان ها قرار دارد.

کلمات کلیدی: شاخصهای آموزشی ترویجی، فعالیت های آموزشی ترویجی، رتبه بندی استان ها.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی
 • علوم اجتماعی
 • تحققی علوم اجتماعی
 • رتبه بندی استانها
 • تحقیق بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی
 • ترویجی
 • شاخص های مناسب

کلیک برای خرید