تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی A و B

چکیده تحقیق: در این پژوهش به منظور مطالعه بررسی میزان اضطراب در تیپ شخصیتی A و B، 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (10 نفر تیپ شخصیتی A و 10 نفر تیپ شخصیتی B) را با کمک مقیاس تیپ شناسی شخصیت A و B اسپنسر رانوس (که دارای 25 سؤال به صورت بلی – خیر – نمی دانم) و نیز براساس آزمون…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 86

حجم فایل: 54 کیلوبایت

قیمت: 18000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • دانلود تحقیق در مورد بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم و مقایسه میزان افسردگی و سطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل، در قالب word و در 38 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: انسان همواره نیازهایی دارد… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 101 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان دانلود تحقیق در مورد بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم و مقایسه میزان افسردگی و سطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل، در قالب…

 • دانلود تحقیق در مورد بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات، در قالب word و در 71 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: ادبیات پژوهش، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 71 حجم فایل: 47 کیلوبایت قیمت: 22000 تومان دانلود تحقیق در مورد بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات، در قالب word و در 71 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: ادبیات پژوهش مقدمه…

 • در پژوهش حاضر که با هدف بررسی تیپ شخصیتی بازیگران گروههای مختلف تئاتر تدوین شده است یک فرضیه مدنظر بوده است و بر روی نمونه ای در دسترس به حجم 60 نفر از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اجرای شده است. … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 112 حجم فایل: 308 کیلوبایت قیمت: 19000 تومان فهرست مطالب: چکیده فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق پرسش های پژوهشی فرضیه های پژوهشی تعریف مفهومی تعریف عملیاتی فصل دوم: ادبیات…

 • مقدمه بی تردید میتوان گفت یکی از رایج ترین مفاهیم روان شناسی در میان همگان شخصیت است. چنانکه با اندکی توجه در صحبت های روزمره متوجه فراوانی کاربرد این مفهوم می شویم. کاربردهایی که براساس معانی وتعابیر مختلف قرار دارند گاه دلالت بر صفات و ویژگی های بارز افراد اعم از مثبت معمولی و منفی می نمانید و گاه… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 145 حجم فایل: 180 کیلوبایت قیمت: 22000 تومان مقدمه بی تردید میتوان گفت یکی از رایج ترین مفاهیم روان شناسی در میان همگان شخصیت است. چنانکه…

 • در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی A و B، 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (10 نفر تیپ شخصیتی A و 10 نفر تیپ شخصیتی B) را با کمک مقیاس تیپ شناسی شخصیت A و B اسپنسر رانوس (که دارای 25 سؤال به صورت بلی - خیر - نمی دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب سنج کتل مور… فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 87 حجم فایل: 315 کیلوبایت قیمت: 15000 تومان فهرست مطالب: فصل اول مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت تحقیق…

چکیده تحقیق:

در این پژوهش به منظور مطالعه بررسی میزان اضطراب در تیپ شخصیتی A و B، 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (10 نفر تیپ شخصیتی A و 10 نفر تیپ شخصیتی B) را با کمک مقیاس تیپ شناسی شخصیت A و B اسپنسر رانوس (که دارای 25 سؤال به صورت بلی – خیر – نمی دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب سنج کتل مورد بررسی قرار گرفتند.

مطابق اغلب یافته های مطالعاتی پیشین، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که در کل آزمودنیهای تیپ شخصیتی A اضطراب بالاتری را از افراد تیپ شخصیتی B تجربه می کنند (با اختلاف میانگین = 8/2)

همچنین برحسب نتایج آزمون تحلیل آماری t استودنت در درجه آزادی 18 = d. f و در سطح 05/0 = در جهت بررسی فرضیه 2 سویه تحقیق «که بین میزان اضطراب تیپ شخصیتی A و B تفاوت معنی داری وجود دارد»، یافته ها بیانگر تفاوت معنی داری بین میزان اضطراب در 2 تیپ شخصیتی A و B می باشند که این یافته ها در این پژوهش با یافته ها و نتایج تحقیقات مشابه (نظیر تحقیقات فریدمن و روزنمن (1974) یا تحقیقات پرایس (1983)) هماهنگی قابل ملاحظه ای را نشان می دهند.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت تحقیق

فرضیات یا سؤالات تحقیق

روش تحقیق

جامعه پژوهش

حجم نمونه

تعریف واژه ها و اصطلاحات

الف: تعریف نظری

ب: تعریف عملیاتی

فصل دوم

«پیشینه تحقیق»

بخش اول:

تعریف اضطراب و انواع آن

شدت اضطراب

علل و انگیزه های اضطراب

شیوع اضطراب

اضطراب از دیدگاه مکاتب روانشناسی

بخش دوم:

تعریف تیپهای شخصیتی (مفهوم الگوهای رفتاری A و B و توسعه آن)

تیپ شخصیتی A و بیماریهای جسمی

رابطه الگوی رفتاری A و B با رفتارها و متغیرهای دیگر

بخش سوم:

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

تحقیقات انجام شده در ایران

فصل سوم:

روش تحقیق

جامعه پژوهش

نمونه پژوهش

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

روش آماری

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها

جداول آماری

آزمون فرضیه

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

بررسی نتایج

میزان تعمیم پذیری یافته های پژوهش به جامعه آماری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

ضمائم

منابع

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • اظطراب
 • شخصیت های A و B
 • تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی A و B

کلیک برای خرید