استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی

استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی…

فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip حجم فایل: 5,021 کیلوبایت

قیمت: 0 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


  • استاندارد AWWA مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 102 حجم فایل: 6,734 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد AWWA مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی دانلود استانداردهای AWWA مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی، در قالب pdf و در 102 صفحه، شامل استانداردهای زیر: AWWA C200-97 AWWA C200-92 AWWA C210 AWWA C213 عبارات و واژگان کلیدی: استانداردهای خطوط تولید لوله نفت گاز و پتروشیمی استانداردهای خطوط تولید لوله نفت استانداردهای گاز استانداردهای پتروشیمی دانلود استانداردهای خطوط تولید…

  • استاندارد AWS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip حجم فایل: 4,831 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد AWS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی AWS A5.17 AWS A5.23 عبارات و واژگان کلیدی: AWS A5 AWS A5 AWS A5 کلیک برای خرید 3.5 717

  • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 2,855 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 4.4 447

  • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip حجم فایل: 2,651 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 4.2 986

  • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 1,986 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 3.2 947

استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی

BS EN ISO 11124-3

BSI 729

BS 6920-2.1

عبارات و واژگان کلیدی:

  • BS EN ISO 11124
  • BSI 729
  • BS 6920
  • BS 6920

کلیک برای خرید