استاندارد AWWA مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی

استاندارد AWWA مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی…

فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 102 حجم فایل: 6,734 کیلوبایت

قیمت: 0 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 7,734 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی BS 7079PTA1 عبارات و واژگان کلیدی: BS 7079PTA1 BS 7079PTA1 کلیک برای خرید 3.2 32

 • استاندارد AWS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip حجم فایل: 4,831 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد AWS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی AWS A5.17 AWS A5.23 عبارات و واژگان کلیدی: AWS A5 AWS A5 AWS A5 کلیک برای خرید 3.5 717

 • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 2,855 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 4.4 447

 • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip حجم فایل: 2,651 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 4.2 986

 • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 1,986 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 3.2 947

استاندارد AWWA مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی

دانلود استانداردهای AWWA مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی،

در قالب pdf و در 102 صفحه، شامل استانداردهای زیر:

AWWA C200-97

AWWA C200-92

AWWA C210

AWWA C213

عبارات و واژگان کلیدی:

 • استانداردهای خطوط تولید لوله نفت
 • گاز و پتروشیمی
 • استانداردهای خطوط تولید لوله نفت
 • استانداردهای گاز
 • استانداردهای پتروشیمی
 • دانلود استانداردهای خطوط تولید لوله نفت
 • دانلود استانداردهای گاز
 • دانلود استانداردهای پتروشیمی

کلیک برای خرید