استاندارد AWS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی

استاندارد AWS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی…

فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip حجم فایل: 4,831 کیلوبایت

قیمت: 0 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


  • استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 7,734 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی BS 7079PTA1 عبارات و واژگان کلیدی: BS 7079PTA1 BS 7079PTA1 کلیک برای خرید 3.2 32

  • استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 2,460 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان BS 7079 PC4 BS 4360 BS 4165 عبارات و واژگان کلیدی: BS 7079 PC4 BS 4360 BS 4165 کلیک برای خرید 4.9 997

  • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 2,855 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 4.4 447

  • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip حجم فایل: 2,651 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 4.2 986

  • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 1,986 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 3.2 947

استاندارد AWS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی

AWS A5.17

AWS A5.23

عبارات و واژگان کلیدی:

  • AWS A5
  • AWS A5
  • AWS A5

کلیک برای خرید