استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی

استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی…

فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 2,855 کیلوبایت

قیمت: 0 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 7,734 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی BS 7079PTA1 عبارات و واژگان کلیدی: BS 7079PTA1 BS 7079PTA1 کلیک برای خرید 3.2 32

 • استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 2,460 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان BS 7079 PC4 BS 4360 BS 4165 عبارات و واژگان کلیدی: BS 7079 PC4 BS 4360 BS 4165 کلیک برای خرید 4.9 997

 • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip حجم فایل: 5,076 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 4 31

 • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip حجم فایل: 2,651 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 4.2 986

 • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 1,986 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 3.2 947

استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی

عبارات و واژگان کلیدی:

 • استاندارد
 • ASTM
 • مربوط
 • خطوط
 • تولید
 • لوله
 • نفت
 • گاز
 • پتروشیمی
 • پتروشیمی

کلیک برای خرید