استاندارد API مربوط به خطوط تولید لوله

استاندارد API مربوط به خطوط لوله…

فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 9,035 کیلوبایت

قیمت: 0 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • استاندارد AWWA مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 102 حجم فایل: 6,734 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد AWWA مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی دانلود استانداردهای AWWA مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی، در قالب pdf و در 102 صفحه، شامل استانداردهای زیر: AWWA C200-97 AWWA C200-92 AWWA C210 AWWA C213 عبارات و واژگان کلیدی: استانداردهای خطوط تولید لوله نفت گاز و پتروشیمی استانداردهای خطوط تولید لوله نفت استانداردهای گاز استانداردهای پتروشیمی دانلود استانداردهای خطوط تولید…

 • استاندارد AWS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip حجم فایل: 4,831 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد AWS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی AWS A5.17 AWS A5.23 عبارات و واژگان کلیدی: AWS A5 AWS A5 AWS A5 کلیک برای خرید 3.5 717

 • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 2,855 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 4.4 447

 • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: zip حجم فایل: 2,651 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 4.2 986

 • استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 1,986 کیلوبایت قیمت: 0 تومان استاندارد ASTM مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد ASTM مربوط خطوط تولید لوله نفت گاز پتروشیمی پتروشیمی کلیک برای خرید 3.2 947

استاندارد API مربوط به خطوط لوله

عبارات و واژگان کلیدی:

 • استاندارد
 • API
 • مربوط
 • خطوط
 • تولید
 • لوله
 • لوله

کلیک برای خرید