ارزیابی عوامل صلاحیت پیمانکاران بر اساس روش AHP فازی و DEMATEL فازی، مطالعه موردی صنعت ساخت

دانلود مقاله با موضوع ارزیابی عوامل صلاحیت پیمانکاران بر اساس روش AHP فازی و DEMATEL فازی، مطالعه موردی صنعت ساخت، در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل چکیده، مقدمه، مروری بر ادبیات، متدولوژی، روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)… …

فرمت فایل دانلودی: pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 1,130 کیلوبایت

قیمت: 8000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • دانلود تحقیق در مورد شناسایی و تحلیل ریسک های سیستم های یکپارچه سازمانی ERP بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره فازی، در قالب doc و در 41 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مدﯾرﯾت رﯾسک، فرآﯾند مدﯾرﯾت رﯾسک، برنامهرﯾزی مدﯾرﯾت رﯾسک… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 1,129 کیلوبایت قیمت: 6100 تومان دانلود تحقیق در مورد شناسایی و تحلیل ریسک های سیستم های یکپارچه سازمانی ERP بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره فازی ، در قالب doc و در 41 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه مدﯾرﯾت رﯾسک…

 • نمونه ای از یک استعلام ارزیابی کیفی است که می توان از آن بررسی صلاحیت سامانه های نرم افزاری مانند اتوماسین اداری استفاده کرد. در این سند، موضوع و محدوده پروژه، فرآیند ارزیابی کیفی، شرایط عمومی پیشنهاددهندگان و معیارهای ارزیابی و امتیازدهی به پیشنهاددهندگان تشریح شده است. … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 13 حجم فایل: 35 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان نمونه ای از یک استعلام ارزیابی کیفی است که می توان از آن بررسی صلاحیت سامانه های نرم افزاری مانند اتوماسین اداری استفاده کرد. در این سند، موضوع و…

 • مقاله با موضوع پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل گامای فازی، مطالعه موردی حوضه سرخاب، در قالب pdf و در 6 صفحه… فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 449 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان مقاله با موضوع پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل گامای فازی، مطالعه موردی حوضه سرخاب در قالب pdf و در 6 صفحه عبارات و واژگان کلیدی: پهنه بندی خطر زمین لغزش مدل گامای فازی مطالعه موردی حوضه سرخاب کلیک برای خرید 4.6 970

 • دانلود مقاله با موضوع بررسی دلایل عدم تمایل پیمانکاران صنعت ساختمان در استفاده از روش مهندسی ارزش، در قالب pdf و در 11 صفحه، شامل چکیده، مقدمه، تاریخچه مهندسی ارزش (تاریخچه مهندسی ارزش در جهان، تاریخچه مهندسی ارزش در ایران)، مراجع... … فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 679 کیلوبایت قیمت: 13000 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی دلایل عدم تمایل پیمانکاران صنعت ساختمان در استفاده از روش مهندسی ارزش، در قالب pdf و در 11 صفحه، شامل: چکیده مقدمه تاریخچه مهندسی ارزش (تاریخچه مهندسی ارزش در جهان،…

 • مقاله بررسی موارد مهم ادعاهای قراردادی پیمانکاران پروژه های راهسازی، مطالعه موردی آزادراه بیجار- زنجان، قطعات2 تا 6، در قالب pdf و در 12 صفحه… فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 312 کیلوبایت قیمت: نامشخص تومان مقاله بررسی موارد مهم ادعاهای قراردادی پیمانکاران پروژه های راهسازی، مطالعه موردی آزادراه بیجار- زنجان، قطعات2 تا 6، در قالب pdf و در 12 صفحه مقاله بررسی موارد مهم ادعاهای قراردادی پیمانکاران پروژه های راهسازی، مطالعه موردی آزادراه بیجار- زنجان، قطعات2 تا 6 در قالب pdf و در 12 صفحه عبارات و…

دانلود مقاله با موضوع ارزیابی عوامل صلاحیت پیمانکاران بر اساس روش AHP فازی و DEMATEL فازی، مطالعه موردی صنعت ساخت،

در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل:

چکیده

مقدمه

مروری بر ادبیات

متدولوژی

روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

روش DEMATEL فازی

مطالعه موردی

نتیجه گیری

عبارات و واژگان کلیدی:

 • ارزیابی عوامل صلاحیت پیمانکاران
 • صلاحیت پیمانکاران
 • ارزیابی صلاحیت
 • ارزیابی صلاحیت پیمانکاران
 • صلاحیت پیمانکار
 • روش AHP فازی
 • روش DEMATEL فازی
 • مطالعه موردی پیمانکار
 • روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • روش FAHP
 • روش DEMATEL فازی
 • ارزیابی پیمانکارا

کلیک برای خرید