پرسشنامه عملکرد مدیران

دانلود پرسشنامه با موضوع عملکرد مدیران، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. …

فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 18 کیلوبایت

قیمت: 3000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • دانلود پرسشنامه با موضوع مدیریت عملکرد، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل پرسشنامه مدیریت عملکرد در قالب 44 سوال. … فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 20 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان دانلود پرسشنامه با موضوع مدیریت عملکرد، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل پرسشنامه مدیریت عملکرد در قالب 44 سوال. دانلود پرسشنامه با موضوع مدیریت عملکرد، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل: پرسشنامه مدیریت عملکرد در قالب 44 سوال. عبارات و واژگان کلیدی: پرسشنامه مدیریت عملکرد…

 • دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل مؤلفه های پرسشنامه، تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه، مقیاس پرسشنامه، مدل عملکرد بانک، نمره گذاری پرسشنامه، تحلیل براساس مؤلفه های پرسشنامه، تحلیل براساس… فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 7 حجم فایل: 90 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مؤلفه های پرسشنامه تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه مقیاس پرسشنامه مدل عملکرد بانک نمره گذاری پرسشنامه تحلیل براساس مؤلفه های پرسشنامه تحلیل براساس میزان نمره پرسشنامه…

 • دانلود پرسشنامه با موضوع بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش، شامل تعدا د30 سوال و ابعاد مورد بررسی. … فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 31 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان دانلود پرسشنامه با موضوع بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش، شامل تعدا د30 سوال و ابعاد مورد بررسی. دانلود پرسشنامه با موضوع بررسی و…

 • دانلود تحقیق در مورد بررسی عملکرد مدیران بر رفتار کارکنان، در قالب doc و در 66 صفحه، قابل ویرایش، شامل تاریخچه، تدوین و توزیع استانداردهای ملی، مقدمه، چکیده، فصل اول، طرح تحقیق، موضوع، تأثیرات مدیریت موفق بر عملکرد کارکنان در اداره کل… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 66 حجم فایل: 79 کیلوبایت قیمت: 8500 تومان دانلود تحقیق در مورد بررسی عملکرد مدیران بر رفتار کارکنان، در قالب doc و در 66 صفحه، قابل ویرایش، شامل: تاریخچه تدوین و توزیع استانداردهای ملی مقدمه چکیده فصل اول: طرح تحقیق موضوع تأثیرات مدیریت…

 • دانلود پرسشنامه با موضوع عملکرد مدیران، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. این پرسش نامه، به منظور سنجش عملکرد مدیران در زمینه برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت (رهبری) و کنترل (نظارت) تهیه گردیده است که شامل 20 سؤال می باشد. از سوال 1 تا 5؛ در زمینه برنامه ریزی از سوال 6 تا 10؛ در زمینه... … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 65 کیلوبایت قیمت: 4500 تومان دانلود پرسش نامه با موضوع عملکرد مدیران، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: این…

دانلود پرسشنامه با موضوع عملکرد مدیران، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش.

دانلود پرسشنامه با موضوع عملکرد مدیران،

در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • پرسشنامه عملکرد مدیران
 • پرسشنامه سنجش عملکرد مدیران
 • دانلود پرسشنامه عملکرد مدیران
 • دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد مدیران
 • پرسشنامه آماده عملکرد مدیران
 • پرسشنامه آماده سنجش عملکرد مدیران
 • دانلود پرسشنامه آماده عملکرد مدیران

کلیک برای خرید