جزوه آموزشی تحلیل آماری با کامپیوتر (SPSS مقدماتی)

دانلود جزوه آموزشی تحلیل آماری با کامپیوتر (SPSS مقدماتی) در قالب pdf و در 43 صفحه، شامل: آماره های گرایش به مرکز چندک ها آماره های پراکندگی آماره های توزیع توصیف داده های کمی درصد و فراوانی های نسبی فراوانی تجمعی درصدی مرتب کردن…

فرمت فایل دانلودی: pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 43

حجم فایل: 2,435 کیلوبایت

قیمت: 11000 تومان

دانلود جزوه آموزشی تحلیل آماری با کامپیوتر (SPSS مقدماتی)،

در قالب pdf و در 43 صفحه، شامل:

آماره های گرایش به مرکز

چندک ها

آماره های پراکندگی

آماره های توزیع

توصیف داده های کمی

درصد و فراوانی های نسبی

فراوانی تجمعی درصدی

مرتب کردن جدول فراوانی

تمرین عملی

معنی داری آزمون چیست؟

آزمون کلموگروف، اسمیرونوف

اندازه گیری رابطه بین متغیرها

همبستگی چیست؟

تجزیه و تحلیل همبستگی

آنالیز واریانس یک طرفه

و…

عبارات و واژگان کلیدی:

  • نرم افزار SPSS
  • نرم افزار SPSS چیست
  • نرم افزار SPSS آموزش
  • جزوه نرم افزار SPSS
  • جزوه آموزشی نرم افزار SPSS
  • آموزش نرم افزار SPSS
  • جزوه آموزشی نرم افزار SPSS
  • یادگیری نرم افزار SPSS
  • مدلسازی نرم افزار SPSS
  • اصول نرم افزار SPSS

کلیک برای خرید