فرم های آماده کاربینی

دانلود فرم های آماده کاربینی، در قالب pdf و در 5 صفحه، شامل کاربرگ تعهد کاربین، کاربرگ ارزشیابی تحقق اهداف درس کاربینی، کاربرگ گزارش کاربینی شامل: مشخصات کاربین، مشخصات محیطی واقعی کار مورد بازدید، بیان مشاهدات واقعی از محیط کار، …

فرمت فایل دانلودی: pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 3,098 کیلوبایت

قیمت: 2000 تومان

دانلود فرم های آماده کاربینی،

در قالب pdf و در 5 صفحه، شامل:

کاربرگ تعهد کاربین

کاربرگ ارزشیابی تحقق اهداف درس کاربینی

کاربرگ گزارش کاربینی شامل:

مشخصات کاربین

مشخصات محیطی واقعی کار مورد بازدید

بیان مشاهدات واقعی از محیط کار

تحقیق، توصیف و مقایسه ویژگی های شغل موردنیاز

ارائه نظرات و پیشنهادات کاربین

این فرم کاربینی، مورد استفاده در رشته های مهندسی، مدیریت و صنایع و نیاز کارآموزان به فرم های کاربینی را مرتفع می سازد.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • فرم کاربینی
 • فرم کاربینی دانشگاه علمی کاربردی
 • فرم کاربینی پر شده
 • فرم کاربینی علمی کاربردی
 • نمونه فرم کاربینی
 • نمونه پر شده فرم کاربینی
 • دانلود نمونه فرم کاربینی
 • دانلود فرم کاربینی
 • فرم خام کاربینی
 • دانلود فرم خام کاربینی
 • دانلود نمونه فرم خام کارب

کلیک برای خرید