آموزش نرم افزار ای ویوز (eviews)

دانلود آموزش نرم افزار ای ویوز (eviews)، در قالب pdf و در 13 صفحه. توضیحات: نرم افزار eviews از معروف ترین نرم افزارهای اقتصادسنجی محسوب می شود که برای تجزیه و تحلیل داده های آماری، مورد استفاده فراوان قرار می گیرد. این فایل شامل پنج…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 321 کیلوبایت

قیمت: 5000 تومان

دانلود آموزش نرم افزار ای ویوز (eviews)،

در قالب pdf و در 13 صفحه.

توضیحات:

نرم افزار eviews، از معروف ترین نرم افزارهای اقتصادسنجی محسوب می شود که برای تجزیه و تحلیل داده های آماری، مورد استفاده فراوان قرار می گیرد.

این فایل شامل پنج بخش به صورت زیر می باشد:

آموزش وارد کردن داده ها در نرم افزار eviews

تخمین معادله به روش ols با استفاده از نرم افزار eviews

آموزش تحلیل مقادیر جدول ضرایب معادله در نرم افزار eviews

آموزش آزمون محدودیت بر روی ضرایب در نرم افزار eviews

آموزش آزمون خودهمبستگی (LM) وروشهای رفع آن با استفاده از نرم افزار eviews

عبارات و واژگان کلیدی:

  • آموزش نرم افزار ایویوز (eviews)
  • آموزش وارد کردن داده ها در نرم افزار eviews
  • نرم افزار ایویوز
  • نرم افزار ایویوز چیست
  • نرم افزار ایویوز 8
  • نرم افزار ایویوز 6
  • آموزش نرم افزار ایویوز
  • جزوه آموزشی نرم افزار ایویوز
  • دانلود آموزش نرم افزار ایویوز

کلیک برای خرید