مقاله بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن بر عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان

دانلود مقاله با موضوع بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن بر عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان، در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، روش، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، منابع، Abstract. چکیده مقاله: بخش قابل توجه ای…

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 110 کیلوبایت

قیمت: 1500 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های قبل مدیریت می دانند. … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 96 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان فهرست مطالب: فصل اول مقدمه مسأله و موضوع تحقیق سؤالات تحقیق اهداف تحقیق تعاریف لغات و اصطلاحات (متغیرها) فرضیه های تحقیق فصل دوم زمینه و تاریخچه مختصری از مدیریت پیشنیه مدیریت آموزشی تعریف مدیریت آموزشی وظایف مدیریت آموزشی ضرورت توجه به مدیریت…

 • مقدمه: امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های قبل مدیریت می دانند. در حالیکه کشورهای در حال توسعه هنوز درگیر مسایل و مشکلاتی از قبیل فقر و رشد نرخ جمعیت، نرخ بالای بیکاری، تورم، افسار… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 22 کیلوبایت قیمت: 12000 تومان مقدمه: امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله…

 • چکیده پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر کلاس پنجم دو تا از مدارس کرج انجام شده است. جامعه پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان سال پنجم ابتدایی در شهرستان کرج که از بین آنها 100 آزمودنی با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری د… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 67 حجم فایل: 40 کیلوبایت قیمت: 13500 تومان چکیده پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر کلاس پنجم دو تا…

 • دانلود پروژه آمار با موضوع بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه، در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش، شامل پیش گفتار، سنجش در عمل، سنجش موضوع درسی، خودسنجی، ساختار، خوداصلاحی، رشد فردی و اجتماعی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 630 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان دانلود پروژه آمار با موضوع بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه، در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش، شامل: پیش گفتار سنجش در عمل سنجش موضوع درسی خودسنجی ساختار خوداصلاحی رشد…

 • دانلود پروژه با موضوع بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه، در قالب word و در 93 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات پژوهش، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهدف پژوهش، فرضیه های پژوهش... … فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 93 حجم فایل: 112 کیلوبایت قیمت: 20000 تومان دانلود پروژه با موضوع بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه، در قالب word و در 93 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول:…

دانلود مقاله با موضوع بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن بر عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان،

در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

روش

یافته ها

بحث

نتیجه گیری

منابع

Abstract

چکیده مقاله:

بخش قابل توجه ای از یادگیری های دا نش آموزان، که درنتیجه تعاملات افراد و جو حاکم بر محیط آموزشی حاصل می شود را برنامه درسی پنهان می نامند. لذا با توجه به اهمیت موضوع و نقش آن در تعلیم و تربیت، هدف مطالعه حاضر نیز بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن با عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه شهراصفهان بود. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه مورد مطالعه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان بود. حجم نمونه 240 نفر و به روش خوشه ای چند مرحله ای تعیین شد. به منظورگردآوری اطلاعات برنامه درسی پنهان از پرسشنامه ای محقّق ساخته که شامل 35سوال بسته پاسخ از نوع مقیاس 5 درجه ای لیکرت و درقالب 5 مؤلفه (قوانین و مقررات، تعامل معلم – دانش آموز، تعامل بین فردی دانش آموزان، تعامل کادرآموزشی – دانش آموز و امکانات آموزشی -سخت افزاری) استفاده گردید. جهت گردآوری اطلاعات مرتبط با سلامت روان از پرسشنامه استاندارد گلدبرگ (1972) استفاده شد. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی کولموگراف اسمیرنف و ضریب همبستگی اتا استفاده گردید. یکی از نتایج پژوهش رابطه مثبت و معنادار برنامه درسی پنهان و بعد تعامل کادرآموزشی –دانش آموز با عملکرد تحصیلی بود. از دیگر نتایج پژوهش، ارتباط منفی و معنادار ابعاد قوانین و مقررات و امکانات آموزشی- سخت افزاری با سلامت روان بود. لذا با توجه به یافته های پژوهش، ضرورت داردکه مسئولین آموزشی جهت مقابله با آثارمنفی برنامه درسی پنهان و تقویت آثار مثبت آن به طراحی و اعمال محیطی سالم در مدارس اقدام نمایند.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • برنامه درسی
 • برنامه درسی پنهان
 • ابعاد برنامه درسی پنهان
 • عملکرد تحصیلی
 • تحقیق برنامه درسی
 • تحقیق برنامه درسی پنهان
 • تحقیق ابعاد برنامه درسی پنهان
 • تحقیق عملکرد تحصیلی
 • مقاله برنامه درسی
 • مقاله برنامه درسی پنهان
 • مقاله ابعاد برنامه درسی پنهان

کلیک برای خرید