تحقیق تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی

دانلود تحقیق آمار با موضوع تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله، در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق: در این پژوهش، تأثیر دو شیوه پیاده روی، تداومی و تناوبی…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 63 کیلوبایت

قیمت: 6000 تومان

دانلود تحقیق آمار با موضوع تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله،

در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.

چکیده تحقیق:

در این پژوهش، تأثیر دو شیوه پیاده روی، تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله بررسی شد.

19 پسر غیرورزشکار 15 تا 18 ساله (10 نفر در گروه فعالیت تداومی و 9 نفر در گروه تناوبی)، به صورت تصادفی از مدارس شهر همدان شرکت داشتند. اندازه گیری برخی از مشخصات آنتروپومتریکی و فیزیولوژیک آن ها مانند: سن، قد، وزن، محیط ران، درصد ضربان قلب ذخیره و ظرفیت هوازی (با روش 170 PWC روی دوچرخه کارسنج) در دو گروه همسان بود.

صبح ناشتا پس از نمونه گیری پیش آزمون، افراد به ارتفاع 3000 متری کوه الوند انتقال یافتند تا 14 کیلومتر را با زمان 120 دقیقه و با شیب معین به طرف پایین کوه، پیاده روی نمایند.

گروه فعالیت تداومی بدون استراحت، 14 کیلومتر را با شدت درصد ضربان قلب ذخیره معادل میانگین ضربان در دقیقه پیمودند. گروه تناوبی مجاز به 23 قیقه استراحت تناوبی (در هر 3 کیلومتر5 دقیقه) بودند و تحت شدت درصد ضربان قلب ذخیره، معادل میانگین ضربه در دقیقه همین مسافت را طی کردند.

پس از پایان فعالیت و در 24 و 72 ساعت ریکاوری باز هم نمونه گیری به عمل آمد، تا رفتار فیزیولوژیک آنزیم های CPK و LDH به عنوان نشانگرهای بیوشیمیایی درد در پاسخ به فعالیت پیاده روی مورد بررسی قرار گیرد.

اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل وار

یانس اندازه گیری های تکراری و آزمون t تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد.

میزان غلظت CPK در هر دو گروه تداومی و تناوبی افزایش داشته است و اوج آنزیم CPK در 24 ساعت ریکاوری (IU/L 554) معنی دار بود. با آن که انباشت LDH روند افزایشی داشته است. (IU/L 292)، اما، با الگوی تغییرات CPK در ریکاوری متفاوت می باشد.

این یافته ها نشان می دهد که پایین آمدن از ارتفاعات به دو شیوه بدون استراحت یا با استراحت از جنبه اثرگذاری بر نشانگرهای CPK و LDH با هم تفاوتی ندارند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی
  • آنزیم های CPK و LDH سرم
  • پروژه آمار تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی
  • پروژه آمار آنزیم های CPK و LDH سرم
  • تحقیق تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی
  • تحقیق آنزیم های CPK و LDH سرم

کلیک برای خرید