پرسشنامه مدیریت عواطف (هیجان ها)

دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف (هیجان ها)، در قالب pdf و در 9 صفحه. این فایل شامل پرسشنامه مدیریت عواطف (هیجان ها) به تعداد 20 پرسش می باشد، ضمن این که شامل بخش های تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد. …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 110 کیلوبایت

قیمت: 3000 تومان

دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف (هیجان ها)،

در قالب pdf و در 9 صفحه.

این فایل شامل پرسشنامه مدیریت عواطف (هیجان ها) به تعداد 20 پرسش می باشد، ضمن این که شامل بخش های تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • پرسشنامه مدیریت عواطف
  • دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف
  • پرسشنامه مدیریت عواطف رایگان
  • پرسشنامه مدیریت هیجان
  • دانلود پرسشنامه مدیریت هیجان
  • پرسشنامه مدیریت هیجان رایگان
  • پرسشنامه مدیریت هیجانها
  • دانلود پرسشنامه مدیریت هیجانها

کلیک برای خرید