تحقیق بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون در بیماران

دانلود تحقیق با موضوع بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون در بیماران، در قالب word و در 51 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: مقدمه، بیان مساله، اهداف و فرضیات، فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق، بیماری پارکینسون، اتیولوژی…

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 51

حجم فایل: 5,725 کیلوبایت

قیمت: 12000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون در بیماران،

در قالب word و در 51 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مقدمه

بیان مساله

اهداف و فرضیات

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق

بیماری پارکینسون

اتیولوژی

پاتولوژی

پاتوژنز

درمان

هلیکو باکتر پیلوری

مروری بر دیگر مقالات

فصل سوم: طرح تحقیق

نوع مطالعه

تعداد نمونه، روش نمونه گیری و معیارهای انتخاب نمونه

معیار های پذیرش و عدم پذیرش

نوع پژوهش و روش انجام کار

فصل چهارم: یافته ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

مقدمه تحقیق:

پارکینسون، بیماریی است که باعث ایجاد اختلالات حرکتی می گردد. علت این بیماری کاهش دو پامین و به هم خوردن تعادل بین دو نور و ترانسیمتر (دوپامین و استیل کولین) در سیستم دو پامینرژ یک نیگر و استر یاتال می باشد. در مطالعات اخیر دیده شده که با درمان عفونت هیلکوباکتر پیلوری جذب لوودو پا بیشتر شده و نتیجه درمان بهتر شده است.

مواد و روشها:

این مطالعه که به روش Case-Control انجام شدازمیان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب 56 نفرانتخاب شدند. افراد به دو گروه 28 نفری به عنوان گروه مورد (مبتلا به پارکینسون) و شاهد (غیر مبتلا به پارکینسون) تقسیم شدند و تست آنتی بادی IgG هلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه انجام شد.

یافته ها:

میانگین سن افراد پارکینسون 60 سال و غیر پارکینسونی 57 سال بود. در افراد مبتلا 18 نفر (3/64%) آنتی بادی مثبت و 10 نفر (%7/35) آنتی بادی منفی داشتند. در افراد غیر مبتلا 15 نفر (%6/53) آنتی بادی مثبت و 13 نفر (4/49%) آنتی بادی منفی داشتند.

نتیجه:

در این مطالعه ارتباطی بین وجود عفونت قبلی هلیکو باکتر پیلوری در بیماران پارکینسونی و افراد غیر پارکینسونی یافت نشد. (p>/05)، اما درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران پیشنهاد می گردد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • پایان نامه بررسی عفونت هلیکو باکترپیلوری
  • درمان بیماری پارکینسون
  • هلیکو باکتر پیلوری
  • عفونت هلیکوباکترپیلوری
  • درمان هلیکو باکترپیلوری
  • هلیکو باکترپیلوری چیست
  • درمان گیاهی هلیکو باکترپیلوری
  • هلیکو باکترپیلوری درمان

کلیک برای خرید