تأثیر عوامل مختلف بر میزان جذب رنگ آلی توسط نانوذرات مغناطیسی

دانلود تحقیق با موضوع تأثیر عوامل مختلف بر میزان جذب رنگ آلی توسط نانوذرات مغناطیسی، در قالب word در 127 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات پژوهش، 1-1 مغناطیس، 2-1 اصول کلی مغناطیس، 1 -2-1 اصول کلی خواص مغناطیسی…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 127

حجم فایل: 3,615 کیلوبایت

قیمت: 37000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • در این فایل pdf طرح افزایش تولید توسط غنی سازی اکسژن توسط صنعت سیمان کشور مورد بررسی قرار گرفته است… فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 26 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان در این فایل pdf طرح افزایش تولید توسط غنی سازی اکسژن توسط صنعت سیمان کشور مورد بررسی قرار گرفته است عبارات و واژگان کلیدی: طرح افزایش تولید توسط غنی سازی اکسیژن توسط صنعت سیمان کشور کلیک برای خرید 4.9 445

 • در این مقاله سنتز نانوذرات مگنتیت به روش هم رسوبی معکوس و بررسی اثر عامل فعال کننده سطحی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 9 حجم فایل: 197 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان در این مقاله کاربردی سنتز نانوذرات مگنتیت به روش هم رسوبی معکوس و بررسی اثر عامل فعال کننده سطحی مورد بررسی قرار گرفته است نانوذرات مگنتیت به دلیل خواص و کاربردهای متعدد و متنوعی که دارا می…

 • دانلود استاندارد آزمایش ثبات رنگ کالاهای نساجی- روش تعیین ثبات رنگ در مقابل آب داغ، در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش، شامل ثبات رنگ کالاهای نساجی، هدف و دامنه کاربرد، اصول، دستگاه و مواد، نمونه آزمایشی، روش آزمایش، گزارش… فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 71 کیلوبایت قیمت: 6500 تومان دانلود استاندارد آزمایش ثبات رنگ کالاهای نساجی- روش تعیین ثبات رنگ در مقابل آب داغ، در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش، شامل: ثبات رنگ کالاهای نساجی هدف و دامنه کاربرد اصول دستگاه…

 • در این مقاله بررسی تأثیر دمای پخت سیستم رزین اپوکسی DGEBA/TETA بر میزان جذب آب و تغییر خواص ناشی از آن مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. … فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 314 کیلوبایت قیمت: 3850 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی تأثیر دمای پخت سیستم رزین اپوکسی DEGBA/TETA بر میزان جذب آب و تغییر خواص ناشی از آن، در قالب pdf و در 12 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسی…

 • دانلود مقاله با موضوع بررسی میزان جذب باکتری کلی فرم موجود در آب توسط مصالح معدنی و طبیعی، در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، 1. مقدمه، 2. مواد و روش ها، 1.2. مصالح طبیعی و معدنی مورد استفاده… فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 230 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان دانلود مقاله با موضوع بررسی میزان جذب باکتری کلی فرم موجود در آب توسط مصالح معدنی و طبیعی، در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده 1. مقدمه 2. مواد و…

دانلود تحقیق با موضوع تأثیر عوامل مختلف بر میزان جذب رنگ آلی توسط نانوذرات مغناطیسی،

در قالب word در 127 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مغناطیس

2-1 اصول کلی مغناطیس

1 -2-1 اصول کلی خواص مغناطیسی

1 -2-2 دسته بندی مواد با توجه به خاصیت مغناطیسی

1 -2-2-1 دیا مغناطیس

1 -2-2-2 پارا مغناطیس

1-2-2-2-1 خاصیت پارامغناطیسی

1-2-2-2-2 شرط پارامغناطیسی بودن

1-2-2-3 فرومغناطیس

1-2-2-3-1 انواع مواد فرو مغناطیس

1-2-2-4 آنتی فرو مغناطیس

1-2-2-5 فری مغناطیس

1-2-2-6 سوپر پارا مغناطیس

3-1 نانوذرات

1-3-1 تعیین مشخصات نانو ذرات

1-3-2 روش میکروسکوپ الکترونی عبور (TEM)

1- 3 3- عامل دار کردن نانوذرات

1-3- مولکول

1-3-4 سنتز نانوذرات

1-3-1-4 هیدرکسیل دار شدن کاتیون فلزی در محلول آبی (روش هم رسوبی)

1-3- 2-4 آبکافت ترکیبات آلی فلزی

1-3-3-4 سنتز در محیط تحت فشار

1-3-4-4 واکنش های آبی- حرارتی و دمای بالا

1-3-5-4 روش پلی آل

1-3-6-4 سیستم تزریق پیوسته

1-3-7-4 روش های الکترو شیمیایی

1-3-8-4 روش های بخار و ائروسل

1 -3-9-4 تجزیه به وسیله امواج صوت

1-4 نانو ذرات مغناطیسی [MNP]

1-4-1 کاربرد نانوذرات مغناطیسی

1-4-1-1 جداسازی وتشخیص سلول ها و اجزای سلولی

1-4-1-2 مستقر سازی، جداسازی، شناسایی و اندازه گیری ترکیبات فعال زیستی

1-4-1-3 انتقال دارو

1-4-1-4 کاربرد به عنوان کاتالیست

1-5 تئوری وترمودینامیک روش هم رسوبی

1-6 جذب

1-6-1 تئوری جذب

1-6-2 اصول جذب سطحی

1-6-3 نیروها و انرژی های جذب سطحی

1-6-4 شرایط عملی موثر در سرعت فرآیند جذب سطحی

1 -6-5 تعادل جذب و ایزوترم های جذب

1-6-5-1 ایزوترم لانگمویر

1-6-5-2 ایزوترم فرندلیچ

1-6-5-3 ایزوترم تمکین

1-7 مطالعات سینتیکی

1-7-1 مدل سینتیکی الویچ

1-8 رنگ ها

1-8-1 طبقه بندی رنگ ها

1-8-1-1 رنگ های آلی طبیعی

1-8-1-2 رنگ های خوراکی

1-8-1-3 طبقه بندی رنگ های نساجی در فهرست رنگ ها

1-8-2 انواع تکنولوژی در جهت حذف رنگ

1-8-2-1 روش های بیولوژیکی

1-8-2-2 روش های شیمیایی

9-1هدف تحقیق

فصل دوم: بخش تجربی

2-1 دستگاه های مورد استفاده

2-2 مواد شیمیایی مورد نیاز

2-2-1 رنگ آلی مورد استفاده

2-3 آماده سازی محلول ها

2-4 سنتز نانو ذرات مغناطیسی

2-4-1 سنتز نانو ذرات آهن اکسید (مگنتیت) به روش هم رسوبی

2-4-2تثبیت مولکول 2- آمینو 5- مرکاپتو1، 3، 4- تیا دی آزول (AMT) بر روی نانو ذرات آهن اکسید (Fe3O4-AMT)

2-5 بررسی خصوصیات نانو ذرات مغناطیسی سنتز شده

2-5-1 تعیین ساختار با استفاده از طیف سنجی FT-IR

2-5-2 بررسی تشکیل تعیین اندازه تقریبی ذرات با استفاده از طیف پراش اشعه (X (XRD

2-5-3 تعیین دقیق اندازه ذات با استفاده از تصویربرداری میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)

2-6 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر میزان جذب رنگ نایل بلو توسط نانو ذرات مغناطیسی سنتز شده

2-6-1 اثرpH

2-6-2 اثر زمان و رسم مدل های سینتیکی

2-6-3 اثر غلظت

2-6-4 اثر غلظت اولیه و ایزوترم های جذبی

2-6-5 اثر میزان جاذب توزین وزنی

2-7 تعیین میزان بازیابی ذرات و امکان استفاده مجدد از جاذب

2-7-1 تعیین زمان جمع آوری جاذب توسط آهن ربا

2-7-2 اثر زمان جذب

2-7-3 بررسی زمان واجذب

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

3-1 سنتز نانو ذرات آهن اکسید (مگنتیت) به روش هم رسوبی

3-1-2 بررسی خصوصیات نانو ذرات

3-1-2-1 طیف سنجی FT-IR

3-1-2-2 روش پراش اشعه (X (XRD

3-1-2-3 تعیین اندازه نانو ذرات مغناطیسی سنتز شده

3-1-2-3-1 تعیین اندازه به روش XRD

3-1-2-3-2 تصویر برداری توسط میکروسکوپ انتقالی الکترونی (TEM)

3-1-2-4 بررسی خصوصیات مغناطیسی نانو ذرات

3-1-3 استفاده از نانو ذرات مگنتیت به عنوان جاذب برای حذف رنگ های آلی

3-1-3-1 اثر pH

3-1-3-2 اثر غلظت رنگ Nile-Blue بر میزان حذف این رنگ توسط نانو ذرات مغناطیسی آهن

3-1-3-3 اثر زمان هم زدن

3-1-3-4 اثر زمان تماس بر جذب و رسم منحنی های سینتیکی

3-1-3-4-1 بررسی مد ل های سنتیکی جذب رنگ Nile-Blue بر روی سطح جاذب

3-1-3-5 ایزوترم های جذبی توسط نانو ذرات مگنتیت

4-1-3 نتیجه گیری

منابع مآخذ

عبارات و واژگان کلیدی:

 • میزان جذب رنگ آلی
 • نانوذرات مغناطیسی
 • رنگ آلی
 • نانوذرات
 • تحقیق نانوذرات مغناطیسی
 • تحقیق رنگ آلی
 • تحقیق نانوذرات
 • مقاله نانوذرات مغناطیسی
 • مقاله رنگ آلی
 • مقاله نانوذرات
 • پایان نامه نانوذرات مغناطیسی
 • پایان نامه رنگ آلی
 • پایان نامه نانوذرات

کلیک برای خرید