تحقیق حجم نمونه و جامعه آماری

دانلود تحقیق در مورد حجم نمونه و جامعه آماری، در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت، در معنای کلی هر فرد از جامعه را می توان نمونه آن جامعه خواند. اما در معنای متعارف…

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 333 کیلوبایت

قیمت: 9000 تومان

دانلود تحقیق در مورد حجم نمونه و جامعه آماری،

در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت، در معنای کلی هر فرد از جامعه را می توان نمونه آن جامعه خواند. اما در معنای متعارف، در همان جامعه به آن جزئی نمونه گفته می شود که معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است که همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری پس بطور کلی و با توجه به توضیحات فوق در تعریف حجم نمونه می توان گفت که حجم نمونه، تعداد کل عناصر موجود در نمونه است.

اما منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه ای نمایا، یا معرف بدست آمده باشد. جامعه آماری را در مواردی جمعیت و در مواردی دیگر نیز حیطه می خوانند. حجم جامعه آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است که مبنای محاسبه در نمونه گیری محسوب می شود.

روش شناسی تحقیق:

روش مورد استفاده در این تحقیق، روش پیمایشی یا Surrey می باشد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از دو تکنیک استفاده نموده ایم:

1- کتابخانه ای: برای دست یابی به آراء و نظریه های بزرگان و هم چنین برای آشنا شدن با سابقه تاریخی موضوع از این روش سود جسته ایم.

2- پرسشنامه ای: این تکنیک عبارت است از مطرح کردن یکسری پرسش برای مجموعه ای از پاسخوگیان که غالباً معرف یک جمعیت وسیع تر درباره وضعیت اجتماعی شغلی و خانوادگیشان درباره عقاید و ایستارهایشان راجع به مسائل اجتماعی انسانی، دنیوی، معنوی و درباره انتظارتشان، سطح معرفت یا آگاهیشان در مورد یک حادثه یا یک مسئله درباره هر نکته ای که اطلاع آن برای محقق جالب است. بررسی پرسشنامه ای با چشم انداز جامعه شناختی، از نظرسنجی ساده عمیق متمایز است. برای آنکه در بررسی جامعه شناختی باز، یبن فرضیه های نظری در آزمون همبستگی هایی که این فرضیه ها توصیه می کنند، در نظر است از این لحاظ این بررسی به مراتب سنجیده تر و پایدارتر از نظر سنجیها هستند.

به همین منظور و دست یابی به نتیجه و تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر، پرسشنامه ای با 28 سئوال مطرح نمودیم و در اختیار جامعه آماری خود قرار دادیم.

تعریف مفاهیم نظری:

1- فقر

از دیدگاه تنازعی، فقر یک نتیجه محتوم استشار است که روابط نابرابر میان طبقات اجتماعی ایجاد می کند. در نتیجه ثروتمندان شرایط کار و سطح دستمزدها را به دلخواه خود معین می کنند و طبقه زحمتکش چاره ای جز تن به این وضعیت ندارد. این طبقه به علت نداشتن قدرت، قادر به تغییر روابط نابرابر نیست و ادامه این وضعیت اجتناب ناپذیر است.

2- اعتیاد

احتیاج روانی و جسمانی مبرم بر استعمال الکل یا داروی مخدر دیگر که اختیار مصرف و ترک آن از قدرت اراده شخص خارج شده باشد.

3- معتاد

کسی است که رد اثر استفاده مکرر مداوم، متکی و وابسته به مواد مخدر یا دارو شده باشد. به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می شود.

4- فرهنگ

مجموعه دستاوردهای مادی و معنیو بشر را فرهنگ می خوانند. فرهنگ از دو بخش مادی و معنوی تشکیل شده است. فرهنگ مادی دلالت دارد بر کیله ابزار و وسایلی که توسط بشر شاخته شده و چگونگی بهره برداری از آنها و فرهنگ معنوی اشاره به نهادها، باورها، ارزشها مرسوم و میثاق انسانها دارد.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق آمار
 • تحقیق آماری
 • تحقیق آمار دوم دبیرستان
 • تحقیق آمار سال دوم دبیرستان
 • دانلود تحقیق آمار
 • تحقیق آمار رایگان
 • تحقیق آماده آمار
 • حجم نمونه آماری
 • مقاله آمار
 • مقاله در مورد آمار
 • مقاله درباره آمار
 • دانلود مقاله آمار
 • پایان نامه آمار
 • دانلود پایان نامه آمار

کلیک برای خرید