پروژه آماری بررسی تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه

دانلود پروژه آماری با موضوع بررسی تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه، در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل سرمقاله، موضوع تحقیق، مسأله تحقیق، مفاهیم تعریف شده در مسأله و موضوع تحقیق، تعریف اعتیاد…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 333 کیلوبایت

قیمت: 5000 تومان

دانلود پروژه آماری با موضوع بررسی تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه،

در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

سرمقاله

موضوع تحقیق

مسأله تحقیق

مفاهیم تعریف شده در مسأله و موضوع تحقیق

تعریف اعتیاد

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف جزئی

فرضیات تحقیق

متغیرهای تحقیق

قرارداد آماری

نتایج حاصل از بخش توصیفی

فراوانی ارتباط اعتیاد با سطح سواد

فراوانی علت اعتیاد در معتادین

فراوانی نوع اعتیاد در معتادین

مقایسه بین وجود سابقه اعتیاد در خانواده بین معتادین و غیر معتادین

نمودار جعبه ای فراوانی اعتیاد و ارتباط آن با وضعیت درآمد

نمودار مقایسه ای ارتباط عواطف خانوادگی با گرایش به اعتیاد

نمودار فراوانی وضعیت درآمد در موارد آزمون

نمودارجعبه ای ارتباط وضع معیشتی با اعتیاد

نمودار دایرهای وضع اشتغال در بین موارد آزمون

نمودار میله ای درصد سابقه اعتیاد در خانواده زندانیان مورد آزمون

هیستوگرام ارتباط اعتیاد با درآمد برای تحصیل در خانواده زندانیان

هیستوگرام ارتباط درآمد برای سرگرمی های سالم و اعتیاد

هیستوگرام فراوانی سالهای اعتیاد

هیستوگرام فراوانی سواد در بین زندانیان مورد آزمون

تعداد: 5 فایل ورد

تعداد صفحات: 28

موضوع تحقیق:

تحقیق آماری در خصوص ارتباط وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر معتاد شدن افراد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

مسئله تحقیق:

1. بررسی فراوانی های مربوط به اعتیاد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

2. میزان ارتباط وضعیت اقتصادی خانواده با اعتیاد

3. میزان ارتباط سطح درآمد برای ارائه تفریحات سالم و اعتیاد

4. ارتباط سطح سواد و اشتغال با شیوع اعتیاد

مقدمه:

امروزه کسی نیست که در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شکّی داشته باشد. کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که در حال حاضر بحران مواد مخدر در کنار 3 بحران یعنی «بحران نابودی محیط زیست، ب حران تهدید اتمی و بحران فقر» به عنوان مسئله روز در آمده است. طبیعی است که حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یک سازمان و یا چند مرجع، آن هم صرفاً با یک بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلکه نگرش یک بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود. به گونه ای که عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع، خارج شدن از «برنامه روزی» و گام برداشتن در مسیر «برنامه ریزی» و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.

اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناکترین معضلات بشری است. سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حرکت خود، کودکان، نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی کردن کانون گرم و پاک خانوادگی سبب ناکامی در زندگی و تمایل بخودکشی و مرگ در آنها نیز می گردد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • پروژه آمار
  • دانلود پروژه آمار
  • پروژه آمار گرایش به مواد مخدر
  • پروژه آماری گرایش به مواد مخدر
  • دانلود پروژه آمار گرایش به مواد مخدر
  • دانلود پروژه آماری گرایش به مواد مخدر
  • پروژه آماری
  • دانلود پروژه آماری
  • پروژه آمار مواد مخدر
  • پروژه آماری مواد مخدر

کلیک برای خرید