تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمک)

دانلود تحقیق با موضوع معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)، در قالب word و در 213 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات15، 1-1 هدف 15، 1-2 پیشینه و تحقیق 15، 1-3 روش کار و تحقیق 15، فصل دوم: اختصاصات عمومی نمک ها در ایران17، الف: …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 213

حجم فایل: 376 کیلوبایت

قیمت: 17000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)،

در قالب word و در 213 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات15

1-1 هدف 15

1-2 پیشینه و تحقیق 15

1-3 روش کار و تحقیق 15

فصل دوم: اختصاصات عمومی نمک ها در ایران 17

الف: کلیاتی در مورد نمک ها 18

1-2 تاریخچه نمک 18

2-2 نمک و موارد استفاده آن 20

3-2 پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان 20

ب: ژئو شیمی و کانی شناسی 27

4-2 ژئوشیمی 27

5-2 کانی شناسی نمکی (هالیت) 28

6-2 کانی های همراه هالیت 31

7-2 فرایندهای بعد از رسوبگذاری 34

پ: شرایط و محیط تشکیل هالیت 37

8-2 شرایط تشکیل هالیت 37

9-2 محیط تشکیل نمک (هالیت) 39

10-2 ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن 41

11-2 موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها 44

12-2 سبخا 46

13-2 محیط های دریایی 47

14-2 نمک های غول آسا چگونه به وجود آمده اند؟ 48

ث: انواع ژنتیکی کارنسارها نمک 53

15-2 اقیانوس ها ودریاها 53

16-2 دریاچه ها 54

17- 2 آب های زیر زمینی (شورابه ها) 56

18-2 حوضه های دریاچه ای نوع پلایا 57

19-2 نهشته های نمک لایه ای 57

20-2 گنبدهای نمکی 59

21-2 کانی های همراه گنبدهای نمکی 61

22-2 پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی 62

23-2 چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی 63

ج: برخی از مدل های پیدایش ذخایر تبخیری 69

24-2 مدل یا تئوری حوضه های دارای سد Ochsenius (1877) 69

25-2 مدل دریاچه ای والتر (1903) 70

26-2 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz , 1969) 70

27-2 تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972) 75

28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک 75

29-2 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری 77

آثار و معادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی 82

30-2 نمک های پرکامبرین پسین در زون زاگرس 82

31-2 گنبدهای نمکی استان هرمزگان 86

1-31-2 گنبد نمکی قشم 86

2-31-2 گنبد نمکی سیاهو 88

3-31-2 گنبد نمکی گچین 89

32-2 نمک های ژوراسیک فوقانی 90

33-2 آثار و گنبدهای نمکی استان کرمان 91

1-33-2 گنبد نمکی علی آباد 91

2-33-2 گنبد نمکی اسماعیل آباد 91

3-33-2 نمک آبی راین 92

4-33-2 نمک آبی کویر لوت شهداد 92

5-33-2 نمک آبی نوق 93

34-2 نمک های ائوسن در زون ایران مرکزی 93

1-34-2 زمین شناسی حوضه کلوت (شمال خاوری اردکان) 95

2-34-2 برخی از معادن و آثار نمکی اردکان یزد 97

3-34-2 گنبدهای نمکی حوضه یزد 97

الف- معدن متروکه نمک حاجی آباد 98

ب- معدن متروکه نمک رستاق یزد 98

ج- کانال نمک عقدا 99

35-2 نمک های ائو-الیگوسن 99

36-2 نمک های ترسیر در زون ایران مرکزی 101

37-2 آثار و ذخایر نمکی ترسیر استان سمنان 103

1-37-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان 104

2-37-2 اندیس ها و معادن نمک در منطقه گرمسار- ایوانکی 105

الف- معدن کوه نمک 105

ب- معدن تخت رستم 105

ج- معدن سردره 106

د- معدن سیالک 106

ه- برونزدهای نمکی باختر و جنوب باختری گرمسار 107

و- برونزدهای نمکی باختر کوه کلرز (شمال باختری گرمسار) 107

ز-معدن راه راهک 108

ح-معدن کرند 108

ط- معدن ناروبنه 109

ی- معدن بنه کوه 109

ک- معدن رودخانه شور 109

3-37-2 اندیس ها و معادن نمک در محدوده ده نمک گرمسار 110

الف- معدن گزوشک 110

ب- معدن چاه غلغل 111

ج- معدن شهر آباد 111

د- معدن حسین آباد ده نمک 112

ه- برونزدهای نمکی لاسگرد دشت 112

و- نمک های محدوده سرخه 113

ز- معدن لاهورد 113

ح- برونزدهای نمکی نمکان 113

6-37-2 اندیس ها و معادن نمک محدوده میامی 119

38-2 آثار و ذخایر نمک ترسیر استان خراسان 120

1-38-2 زمین شناسی استان خراسان 120

2-38-2 معادن و آثار نمکی استان خراسان 122

1- معدن نمکی آبقوی 122

2-معدن نمک عمارلو 123

3-معدن نمک حصار یزدان 124

4-معدن نمک سلطان آباد 124

5- معدن نمک غار 124

6- معدن نمک اسلام قلعه 125

7-کالشور سبزوار 125

8- معدن نمک آبی گدار خماری 125

9- نمک زار سبزوار 125

10- نمک آبی جاجرم 126

39-2 ذخایر یا آثار نمکی میوسن 127

1-40-2 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن

الف- آثار نمکی استان لرستان 128

1- نمک چل قادی (سفید دشت) 128

2- مظهر معدن نمکی چالکل 128

3- نمک چم چیر (امیر آباد) 130

4- مظهر معدنی نمک بابا بهرام 130

41-2 آثار و معادن نمک زون ایران مرکزی در میوسن 131

1-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مرکزی در میوسن 131

الف-گنبدها یا معادن نمک محدوده قم 132

زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و کواترنر 132

1- گنبد نمکی قم یا کوه نمک 134

2- گنبد نمکی یزدان 135

3- گنبد نمکی آخ 136

4- گنبد نمکی شیخ حاجی 136

3-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و کواترنر 137

42-2 آثار و معادن نمک زون البرز در میوسن 140

1-42-2 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن 140

2-42-2 گنبد ها یا آثار نمک در استان آذربایجان 140

خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان 140

1-گنبد نمک مزرعه 141

2-گنبد نمکی ایوند 142

3-گنبد نمکی سار 142

4-گنبد نمکی ترب 142

5-گنبد نمکی منور 143

6-گنبد نمکی شوره دره 143

7-گنبد نمک قره آغاج تبریز 143

8-گنبد نمک تازه کند 144

9-گنبد نمک نهند 144

10-گنبد نمکی داش اسپیران 144

11-گنبد نمکی خواجه 145

12-گنبد نمکی چوپانلو (دوزلاخ) 145

13-گنبد نمکی قزلجه 145

14-معدن نمک هریس 146

15-معدن نمک قاپولوق 146

16-گنبدهای نمکی اواوغلی 146

17-گنبد نمکی خاک مردان 146

18-گنبد نمکی قلیچ تپه 146

19-گنبد نمکی زنجیره 148

20-گنبد نمک امیر بیک 148

21-گنبد نمکی شعبانلو 148

22-گنبد نمکی کشک سرای 149

23-معدن نمک مامان 149

3-42-2 معادن و آثار نمک استان زنجان 150

1-معدن نمک خرم آباد (جبا) 151

2-معدن نمک زهستر آباد 152

3-مظهر نمک گنبد 152

4-مظهر نمک گچی قشلاق 152

5-نمک آبی و نمک سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی) 153

6-مظهر نمک طالقان 153

43-2 نمک های پلیوسن 153

44-2 نهشته های نمکی کویر (هولوسن تا کنون) 154

1-44-2 پلایاهای خور 155

2-44-2 مرداب یا باتلاق گاو خونی 157

3-44-2 چگونگی تشکیل نمک در مرداب گاو خونی 158

45-2 نمک های عهد حاضر 160

1-45-2 دریاچه های شور ایران 160

الف-دریاچه ارومیه 160

ب- دریاچه نمک 162

ج-دریاچه حوض سلطان 163

د-دریاچه بختگان 164

ه- دریاچه مهارلو 165

9- دریاچه شورابیل اردبیل 166

فصل سوم: گنبدهای نمکی گرمسار 167

1-3- موقعیت جغرافیایی 168

2-3- مطالعه کارهای انجام شده قبلی 169

زمین شناسی 171

2-3- زمین شناسی عمومی 172

4-3- زمین شناسی شمال غرب گرمسار 172

4-3-1- نمک S 173

4-3-2- نمک و مارن زرشکی MP-S 174

4-3-3- مارن زرشکی 174

4-3-4- مارن الوان 175

4-3-5- ولکانیک 176

4-3-6- شیل سبز sh 177

4-3-7- گچ وشیل sh – G 178

4-3-8- ژیپس توده ای 178

4-3-9- آهک قم O-M 179

4-3-10- سازند قرمز فوقانی 180

4-3-11-سازند هزار دره 181

4-3-12- سازند کهریزک 182

4-3-13- گچ کواترنر 183

4-3-14- پادگانه های آبرفتی 183

4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افکنه 184

4-3-16- کفه های رسی و نمکی 185

4-3-17- آبراهه و کانال های رودخانه ای 185

5-3-1- زمین شناسی ساختمانی 186

5-3-2- گسل ها 187

معادن فعال نمک گرمسار 189

3-1-معدن کوهدشت کهن 190

3-2-معدن نمک قائم 192

3-3- معدن نمک غرب قائم 193

3-4-معدن نمک مروارید 193

3-5- معدن نمک سالار 194

3-6- معدن نمک راهراهک 195

3-7- معدن تخت رستم 195

3-8-معدن نمک سیالک 196

3-9- معدن نمک میلاد 199

3-10- معدن نمک صادقی 201

3-11- معدن نمک سرو 202

فصل چهارم: شرح کوتاهی بر فرآوری سنگ نمک 206

4-1- کارخانه نمک کوبی زهره 206

4-2- کارخانه نمک تصفیه خوراکی زهره 208

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 211

منابع 213

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق معادن نمک
 • تحقیق پیرامون معادن نمک
 • دانلود مقاله معادن نمک
 • پایان نامه پیرامون معادن نمک
 • پروژه معادن نمک
 • تحقیق در مورد معادن نمک
 • پایان نامه رشته معدن
 • معادن نمک گرمسار
 • گنبدهای نمک
 • گنبدهای نمکی گرمسار
 • تحقیق معادن نمک گرمسار
 • تحقیق گنبدهای

کلیک برای خرید