تحقیق بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مخدر

دانلود تحقیق با موضوع بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر، در قالب word و در 109 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، فصل اول: بیان مسأله و چهارچوب نظری آن، اهمیت و ضرورت تحقیق، …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 92

حجم فایل: 1,472 کیلوبایت

قیمت: 13500 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • اعتیادچیست؟ اعتیادیک «بیماری اجتماعی» است که عوارض جسمی وروانی دارد وتا زمانی که به علل گرایش «بیمار» توجه نشوددرمان جسمی وروانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار «مواد اعتیادآور» میگردد. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 57 حجم فایل: 43 کیلوبایت قیمت: 11000 تومان 1. اعتیاد آنچه در مورد اعتیاد باید بدانیم مراحل اعتیاد 2. مواد مخدر مواد سستی زا مواد توهم زا مواد توان افزا 3. اعتیاد وخانواده توصیه پیشگیرانه به والدین توصیه پیشگیرانه به جوانان ونوجوانان 4. عوامل گرایش به مواد مخدر…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع ساختار گروهی: گرایش نوین مدیریت، در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل ساختار گروهی، پیشینه و مفهوم گروه، تعریف گروه، انواع گروه های سازمانی، مقایسه جنبه های گوناگون انواع گروه ها، کاربرد روش گروهی در ارتباط… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 76 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان دانلود پاورپوینت با موضوع ساختار گروهی: گرایش نوین مدیریت، در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: ساختار گروهی پیشینه و مفهوم گروه تعریف گروه انواع گروه های سازمانی مقایسه جنبه های…

 • دانلود تحقیق با موضوع بررسی ویژگی های اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر، در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه 3، الف- بیان مسئله 4، ب- طرح مسئله 5، پ- سوالات تحقیق، 11 ت- اهداف تحقیق، 12 ث-… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 196 حجم فایل: 225 کیلوبایت قیمت: 17000 تومان دانلود تحقیق با موضوع بررسی ویژگی های اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر، در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه 3 الف- بیان مسئله 4…

 • دانلود پروژه آماری با موضوع بررسی تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه، در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل سرمقاله، موضوع تحقیق، مسأله تحقیق، مفاهیم تعریف شده در مسأله و موضوع تحقیق، تعریف اعتیاد… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 333 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان دانلود پروژه آماری با موضوع بررسی تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه، در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل: سرمقاله موضوع تحقیق مسأله تحقیق مفاهیم…

 • دانلود تحقیق با موضوع شناخت و به کارگیری شیوه های بازدارنده افراد از مصرف نابجای مواد مخدر، در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل گسترش اعتیاد، تلفات مواد مخدر، تاریخچه اعتیاد و انواع آن، ورود آن به ایران، انواع مواد مخدر، فریفتگان آن… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 15 کیلوبایت قیمت: 6500 تومان دانلود تحقیق با موضوع شناخت و به کارگیری شیوه های بازدارنده افراد از مصرف نابجای مواد مخدر، در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل: گسترش اعتیاد تلفات مواد…

دانلود تحقیق با موضوع بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر،

در قالب word و در 109 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

فصل اول: بیان مسأله و چهارچوب نظری آن

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغییرهای تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

تاریخچه کیفیت زندگی

تعریف کیفیت زندگی

ویژگی های کیفیت زندگی

کاربرد اندازه گیری کیفیت زندگی

شاخص های مؤثر در کیفیت زندگی

نظریات کیفیت زندگی

ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی

عوامل مؤثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانس

اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی

سنجش کیفیت زندگی

عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی

کیفیت زندگی معتادین

شاخص های کیفیت زندگی در ایران

اعتیاد

خصوصیات حالات اعتیاد

مروری برنظریه واقعیت درمانی گلاسر

نظریه شخصیت گلاسر

نظریه انتخاب

اجزای نظریه انتخاب

پیامدهای نظریه انتخاب

نظریه کنترل

هدف واقعیت درمانی

راهبردهای واقعیت درمانی

شیوه درمان

فرآیند درمان

شیوه های عمده

روش های واقعیت درمانی گروهی

فرآیند درمان در واقعیت درمانی

کاربرد واقعیت درمانی

مقایسه واقعیت درمانی با برخی از نظریه های مشاوره و روان درمانی

مقایسه روانکاوی فروید با واقعیت درمانی

مقایسه واقعیت درمانی با رفتارگرایی

عوامل درمانی درگروه درمانی

نکات پایانی و قابل توجه

پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزارهای اندازه گیری تحقیق

روش اجرای تحقیق

شیوه مداخله (جلسات درمانی)

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

مقدمه

بررسی توصیفی و استنباطی یافته های تحقیق

آمار توصیفی

بررسی فرضیه ها

نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه

بررسی فرض همگنی واریانس های متغیرهای تحقیق

نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه

بررسی فرض همگنی واریانس های متغیرهای تحقیق

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و تفسیر نتایج پژوهش

خلاصه و جمع بندی

محدودیت ها

پیشنهاد ها

فهرست منابع

پیوست ها

به همراه پرسشنامه

چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر در شهرستان قوچان انجام شد. طرح پژوهش ازنوع آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه معتادان تحت درمان کلینیک ترک اعتیاد رازی بود. برای انتخاب نمونه ها ازروش نمونه گیری داوطلبانه ودر دسترس استفاده شد و سپس گروه هابه تعداد30نفر (گروهآزمایش15نفر) و (گروه کنترل15نفر) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

ابزار اندازه گیری، پرسش نامه های کیفیت زندگی (SF. 36) و گرایش به مصرف مواد به صورت محقق ساخته فرچاد و همکاران به عنوان پیش آزمون استفاده گردید. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش با نظریه تئوری انتخاب گلاسر قرار گرفتند ودرپایان گروه ها مجدداً با استفاده از پرسش نامه های مذکور مورد آزمون قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج کل نشان داد که آموزش نظریه انتخاب توانست میزان کیفیت زندگی در همه مؤلفه های آن را افزایش و در گرایش به مصرف موادکاهش دهد. این یافته ها در سطح 05/0درصد معنادار است.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • آموزش نظریه انتخاب
 • کیفیت زندگی
 • گرایش به مصرف مواد
 • بررسی اثربخشی نظریه انتخاب
 • کیفیت زندگی معتادان
 • گرایش به مصرف مواد معتادان به مخدر
 • تحقیق مواد مخدر
 • مقاله مواد مخدر
 • پایان نامه مواد مخدر
 • تحقیق در مورد مواد مخدر

کلیک برای خرید