تحقیق بررسی تاثیر شیوه های فرزندپروری بر رشد اجتماعی کودکان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر شیوه های فرزندپروری بر رشد اجتماعی کودکان، در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، فصل اول: کلیات پژوهش، مقدمه، طرح مسئله، ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، پرسش های پژوهش، …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 88

حجم فایل: 92 کیلوبایت

قیمت: 9000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر شیوه های فرزندپروری بر رشد اجتماعی کودکان،

در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

فصل اول:

کلیات پژوهش

مقدمه

طرح مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

پرسش های پژوهش

فرضیه های پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاریف پژوهش

فصل دوم:

مقدمه

الف) رشد اجتماعی

رشد اجتماعی در دوران های مختلف

رشد اجتماعی در دوره پیش دبستانی

رشد اجتماعی در دبستان

رشد اجتماعی در نوجوانی

اهداف رشد اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

مطالعات عروسک بلوبد

تاریخچه فرزندپروری

شیوه فرزندپروری ازنظر باوم مریند

شیوه مقتدرانه

شیوه سهل انگاری

شیوه خودکامه

الگوی جدید فرزند پروری بام مریند

نظریه های مربوط به شیوه فرزند پروری

پژوهش های انجام شده در خارج و داخل کشور

فصل سوم:

مقدمه

جامعه آماری پژوهش

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

الف) مقیاس شیوه های فرزند پروری

روایی

پایایی

تهیه نسخه فارسی

نمره گذاری

مقیاس رشد اجتماعی و ایلند

پایایی

اعتبار

روش جمع آوری داده ها

روش آماری

فرمول ضریب هم بستگی پیرسون

تحلیل داده ها

فصل چهارم:

مقدمه

بخش اول: توصیف نمرات به دست آمده از آزمون های رشد اجتماعی

وایلند و روش فرزند پروری باوم مریند

1- نتایج بدست آمده از روش فرزند پروری

2- داده های آماری مربوط به آزمون رشد اجتماعی وایلند

3- داده های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری سهل گیرانه

4- داده های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری مستبدانه

5- داده های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری آزاد منشانه

بخش دوم: بررسی فرضیه های پژوهش

1- بررسی فرضیه اول پژوهش

2- بررسی فرضیه دوم پژوهش

3- بررسی فرضیه سوم پژوهش

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادها

فصل ششم:

خلاصه پژوهش

فهرست منابع

چکیده تحقیق:

در پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان پرداخته شده است. در پژوهش، تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شکل انتخاب در دسترس دبستان کیمیای سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است.

برای سنجش روش فرزندپروری، از آزمون بامریند و برای سنجش رشد اجتماعی کودکان از آزمون وایلند استفاده گردیده است و بدین منظور هر دو آزمون توسط والدین پاسخ داده شده است و داده های آماری بدست آمده توسط روش های آماری توصیفی و استنباطی محاسبه گردیده است.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بین سه سبک فرزند پروری (مستبدانه، سهل گیرانه و آزاد منشانه)، فقط بین سبک فرزندپروری آزاد منشانه با رشد اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد. به این معنا که انتخاب سبک فرزندپروری آزاد منشانه از سوی والدین به افزایش رشد اجتماعی کودکان منجر می شود.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • بررسی تاثیر شیوه های فرزندپروری بر رشد اجتماعی کودکان
  • تاثیر شیوه های فرزندپروری
  • رشد اجتماعی کودکان
  • شیوه های فرزندپروری
  • تحقیق رشد اجتماعی کودکان
  • تحقیق شیوه های فرزندپروری
  • مقاله رشد اجتماعی کودکان
  • مقاله شیوه های فرزندپروری

کلیک برای خرید