مقاله عرضه رهیافتی جدید برای تعیین مولفه های انحراف قائم با استفاده از تصویربرداری سمت الرأسی

دانلود مقاله با موضوع عرضه رهیافتی جدید برای تعیین مولفه های انحراف قائم با استفاده از تصویربرداری سمت الرأسی از ستارگان، در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش. چکیده مقاله: شبکه های انحراف قائم در محاسبات ژئودزی فیزیکی و محاسبه ژئوئید، بسیار…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 825 کیلوبایت

قیمت: 11900 تومان

دانلود مقاله با موضوع عرضه رهیافتی جدید برای تعیین مولفه های انحراف قائم با استفاده از تصویربرداری سمت الرأسی از ستارگان،

در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش.

چکیده مقاله:

شبکه های انحراف قائم در محاسبات ژئودزی فیزیکی و محاسبه ژئوئید، بسیار پراهمیت هستند. یکی از روش های تعیین مؤلفه های انحراف قائم، مقایسه مختصات نجومی و ژئودتیک است. در قرن اخیر با پیشرفت های صورت گرفته قادر به تعیین مختصات ژئودتیک با استفاده از مشاهدات GPS با دقت بسیار زیاد هستیم. همچنین با به کارگیری روش های الکترواپتیکی نجوم ژئودتیک، تغییرات اساسی در روش های کلاسیک نجوم ژئودتیک در تعیین مختصات نجومی به وقوع پیوسته است.

هدف از این مقاله، عرضه یک روش خودکار و دقیق برای تعیین مختصات نجومی و در نهایت مؤلفه های انحراف قائم است. امروزه با در اختیار قرار گرفتن دوربین های رقمی با دقت هندسی و تابش سنجی زیاد، فصل جدیدی در به کارگیری نجوم ژئودتیک در کاربردهای گوناگونی نظیر تعیین وضعیت ماهواره، مختصات نجومی و مؤلفه های انحراف قائم، با عنوان نجوم ژئودتیک بینایی مبنا گشوده شده است. چنانچه از ستارگان در راستای سمت الرأس (زنیت) تصویربرداری شود، می توان مختصات نجومی محل را با دقتی بهتر از 01/0 ثانیه تعیین کرد. با تعیین مختصات نجومی و مشاهده مختصات ژئودتیک می توان مؤلفه های انحراف قائم را تعیین کرد.

در این مقاله پس از تشریح اصول روش پیشنهادی، آن را روی تصویر اخذشده از یک ایستگاه آزمایش می کنیم. نتایج حاصل دستیابی به مؤلفه های انحراف قائم با دقت بسیار زیاد را نشان می دهد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • دوربین سمت الرأسی رقمی
  • طول و عرض نجومی
  • مؤلفه های انحراف قائم
  • تصویربرداری سمت الرأسی
  • نظریه حرکت موقت
  • مقاله دوربین سمت الرأسی رقمی
  • مقاله طول و عرض نجومی
  • مقاله مؤلفه های انحراف قائم
  • مقاله تصویربرداری سمت الرأسی
  • مقاله نظریه حرکت موقت

کلیک برای خرید