تحقیق بررسی اثر افزودن نانو کلی به پلی الفین های اصلاح شده با الاستومر

دانلود تحقیق با موضوع بررسی اثر افزودن نانو کلی به پلی الفین های اصلاح شده با الاستومر، در قالب pdf و در 85 صفحه. توضیحات: پلی الفین ها، در دسترس ترین و ارزان ترین پلیمر می باشد که خواص عمومی مناسبی دارد ولیکن برای کاربردهای مهندسی بدلیل…

فرمت فایل دانلودی: pdf

فرمت فایل اصلی: PDF

تعداد صفحات: 85

حجم فایل: 2,506 کیلوبایت

قیمت: 4900 تومان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی اثر افزودن نانو کلی به پلی الفین های اصلاح شده با الاستومر،

در قالب pdf و در 85 صفحه.

توضیحات:

پلی الفین ها، در دسترس ترین و ارزان ترین پلیمر می باشد که خواص عمومی مناسبی دارد ولیکن برای کاربردهای مهندسی بدلیل خواص مکانیکی ضعیف مناسب نمی باشد. برای بهبود خواص ضربه پذیری پلی استفاده می شود که باعث بهبود خواص ضربه می شود، ولیکن مدول را کاهش EPDM الفین ها از لاستیک می دهد. افزودن فیلر های معدنی باعث بهبود مدول می شود، ولیکن مقاومت ضربه و خواص کششی را کاهش می دهد. با افزودن هم زمان رابر و فیلر می توان بهبود خواص ضربه و مدول را بدست آورد.

مشاهده کردیم که با افزودن رابر مدول کاهش یافته، ولی خواص کششی و مقاومت ضربه بهبود می یابد. سپس نقطه بهینه مقدار رابر را بدست آورده و مقدار مورد نظر نانو کلی را اضافه کردیم. برای این منظور طی سه مرحله جداگانه پلی پروپیلن، نانو کلی و رابر را اضافه کرده و تغییرات خواص با ترتیب افزودن مواد را بررسی و تحلیل نمودیم. مشاهده شد که در حالتی که ابتدا رابر را با نانوکلی مخلوط کرده و سپس پلی پروپیلن به آن اضافه می شود. بهترین خواص مکانیکی را بدست می آوریم. تصاویر میکروسکوب الکترونی نیز در این حالت سازگاری مناسب فاز پلاستیک و لاستیک را نشان می دهد.

پلی الفین ها، پلیمرهای مناسب و ارزان قیمتی هستند که خواص مناسبی دارا می باشند، ولیکن تعداد آنها اندک بوده و خواص مکانیکی مناسبی ندارند. لذا به منظور تقویت خواص آنها تدابیری توسط محققین اندیشیده شده است که شامل تقویت، کوپلیمریزاسیون و آلیاژسازی می باشد..

عبارات و واژگان کلیدی:

  • بررسی اثر افزودن نانو کلی به پلی الفین های اصلاح شده با الاستوم
  • افزودن نانو کلی به پلی الفین های اصلاح شده
  • پلی الفین های اصلاح شده با الاستوم
  • نانو کلی
  • تحقیق نانو کلی
  • مقاله نانو کلی
  • پلی الفین
  • تحقیق پلی الفین
  • مقاله پلی الفین
  • تحقیق مهندسی پلیمر

کلیک برای خرید