تحقیق مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیس

دانلود تحقیق با موضوع مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیس، در قالب doc و در 35 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: مقدمه: علت اصلی شکست درمان های کانال ریشه، عفونت های داخل کانالی…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 126 کیلوبایت

قیمت: 12000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیس،

در قالب doc و در 35 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه: علت اصلی شکست درمان های کانال ریشه، عفونت های داخل کانالی با منشأ باکتریایی است. انتروکوک فکالیس، شایع ترین گونه جدا شده از کانال های شکست خورده است. یکی از راه های مقابله با این عفونت ها استفاده از کلسیم هیدروکساید داخل کانالی است

هدف این مطالعه مقایسه، اثر کلسیم هیدروکساید نانوذره و معمولی علیه انتروکوک فکالیس بود

مواد و روش ها: کلسیم هیدروکساید نانوذره برای استفاده در این مطالعه سنتز شد و با تست های XRD و SEM تأیید گردید. چهار حفره در هشت ظرف آگار آلوده با انتروکوک فکالیس (PTCC 1393) ایجاد شد. در هر حفره، یک ماده تحقیق قرار گرفت: 1. کلسیم هیدروکساید نانوذره و کلروهگزیدین، 2. کلسیم هیدروکساید نانوذره و آب، 3. کلسیم هیدروکساید معمولی و کلروهگزیدینو 4. کلسیم هیدروکساید معمولی و آب. پس از 48 ساعت انکوباسیون، برش هایی از آگار تهیه شد و قطر مهار رشد باکتری با کمک بزرگ نمایی و مثلث SRID با دقت 1/0 میلی متر بررسی گردید.

نتایج: در هر چهار گروه درمانی هاله عدم رشد باکتری دیده شد. ترتیب قطر این هاله در گروه ها از زیاد به کم عبارت بود از: 1، 3، 4، و 2. تست های ANOVA و Tukey تفاوت را بین چهار گروه معنی دار نشان دادند (p= 0.0001) T تفاوت قطر هاله عدم رشد دو گروه کلسیم هیدروکساید را معنی دار نشان نداد (p= 0.25). ولی قطر این ناحیه در کلروهگزیدین به طور معنی داری بیشتر از آب بود (p= 0.0001).

نتیجه گیری: کلسیم هیدروکساید نانوذره در ترکیب با کلروهگزیدین اثر ضد باکتریایی قو تری نسبت به سایر گروه ها مورد مطالعه علیه انتروکوک فکالیس دارد…

عبارات و واژگان کلیدی:

 • اثر ضد باکتریایی
 • تحقیق اثر ضد باکتریایی
 • مقاله اثر ضد باکتریایی
 • تحقیق در مورد اثر ضد باکتریایی
 • مقاله در مورد اثر ضد باکتریایی
 • تحقیق پزشکی
 • مقاله پزشکی
 • تحقیق در مورد پزشکی
 • مقاله در مورد پزشکی
 • پایان نامه پزشکی
 • پایان نامه در مورد پزشکی

کلیک برای خرید