تحقیق شناسایی و تحلیل ریسک های سیستم های یکپارچه سازمانی ERP بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

دانلود تحقیق در مورد شناسایی و تحلیل ریسک های سیستم های یکپارچه سازمانی ERP بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره فازی، در قالب doc و در 41 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مدﯾرﯾت رﯾسک، فرآﯾند مدﯾرﯾت رﯾسک، برنامهرﯾزی مدﯾرﯾت رﯾسک…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 41

حجم فایل: 1,129 کیلوبایت

قیمت: 6100 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • مقاله شناسایی و تخصیص ریسک پروژه های عمرانی در قراردادهای با سیستم اجرای متعارف، در قالب pdf و در 13 صفحه… فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 13 حجم فایل: 756 کیلوبایت قیمت: نامشخص تومان مقاله شناسایی و تخصیص ریسک پروژه های عمرانی در قراردادهای با سیستم اجرای متعارف، در قالب pdf و در 13 صفحه دانلود مقاله با موضوع شناسایی و تخصیص ریسک پروژه های عمرانی در قراردادهای با سیستم اجرای متعارف، در قالب pdf و در 13 صفحه. عبارات و واژگان کلیدی: ریسک پروژه های عمرانی مدیریت ریسک پروژه…

 • دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش، جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: The effect of system feedback and decision context on value- based decision- make behavior... … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc, pdf تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 430 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش، جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: The effect of system feedback and decision context on…

 • دانلود مقاله با موضوع ارزیابی عوامل صلاحیت پیمانکاران بر اساس روش AHP فازی و DEMATEL فازی، مطالعه موردی صنعت ساخت، در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل چکیده، مقدمه، مروری بر ادبیات، متدولوژی، روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)... … فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 1,130 کیلوبایت قیمت: 8000 تومان دانلود مقاله با موضوع ارزیابی عوامل صلاحیت پیمانکاران بر اساس روش AHP فازی و DEMATEL فازی، مطالعه موردی صنعت ساخت، در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل: چکیده مقدمه مروری بر ادبیات متدولوژی روش…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تصمیم گیری چند معیاره (تاپسیس)، در قالب ppt و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تصمیم گیری چند معیاره (تاپسیس)، مقدمه، مراحل TOPSIS، مثال: انتخاب دانشجوی دکتری، ماتریس تصمیم بی مقیاس شده با نرم، … فرمت فایل دانلودی: ppt فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحات: 13 حجم فایل: 111 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان دانلود پاورپوینت با موضوع تصمیم گیری چند معیاره (تاپسیس)، در قالب ppt و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تصمیم گیری چند معیاره (تاپسیس) مقدمه مراحل TOPSIS مثال: انتخاب دانشجوی دکتری ماتریس تصمیم بی مقیاس شده با نرم…

 • دانلود ترجمه مقاله با موضوع تصمیم گیری چند معیاره گروهی براساس مجموعه های فازی با ارزش بازه ای: گستره ای از روش MULTIMOORA، در قالب word و در 27 صفحه، pdf و در 8 صفحه، قابل ویرایش. چکیده مقاله: تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) اغلب شامل عدم قطعیت هایی می شود که با تئوری فازی، ردیابی می شوند. نوع... … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc, pdf تعداد صفحات: 35 حجم فایل: 1,108 کیلوبایت قیمت: 8000 تومان دانلود ترجمه مقاله با موضوع تصمیم گیری چند معیاره گروهی براساس مجموعه های فازی با ارزش…

دانلود تحقیق در مورد

شناسایی و تحلیل ریسک های سیستم های یکپارچه سازمانی ERP

بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

،

در قالب doc و در 41 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

مدﯾرﯾت رﯾسک

فرآﯾند مدﯾرﯾت رﯾسک

برنامهرﯾزی مدﯾرﯾت رﯾسک

مدیریت انتظارات داخلی

پذیرش دوره یادگیری

ارزﯾابی کیفی رﯾسک

ارزﯾابی کمی رﯾسک

برنامه رﯾزی پاسخگوﯾی به رﯾسک

کنترل و پاﯾش رﯾسک

تئوری فازی

مفاهیم و تعارﯾف اولیه

کاربرد های تئوری فازی در مدﯾرﯾت

تصمیم گیری چند معیاره فازی

فرآﯾند تحلیل سلسله مراتبی فازی

ساختار مدل در ‪Fuzzy AHP

مدﯾرﯾت رﯾسک در ERP

عدم قطعیت و رﯾسک ها در سیستم های یکپارچه سازمانی

استراتژی مبتنی بر کسب و کار

چکیده تحقیق:

در دنیای رقابتی کنونی مدﯾرﯾت سیستم های یکپارچه، ﯾکی از مسائل اساسی پیش روی بنگاه های اقتصادی است که تمامی فعالیت های سازمان‬ را به منظور تولید و ارایه محصولات و ارائه خدمات مورد نیاز مشترﯾان تحت تأﺛیر قرار می دهد. از اﯾن رو توجه به فرصتها و تهدﯾدات موجود درعرصه تجارت جهانی و ارزﯾابی توان سازمان در روﯾاروﯾی با ریسک های اﯾن عرصه از اهمیت انکار ناپذﯾری برخوردار است. مدﯾرﯾت رﯾسک در مقوله استقرار ERP، وظیفه شناساﯾی، تحلیل، ارائه راهکارهای مناسﺐ جهت پاسخ گوﯾی، کنترل و پاﯾش ریسک ها در چرخه های اقتصادی و تولیدی را بر عهده دارد. در اﯾن مقاله الگورﯾتم تصمیم گیری چند معیاره معرفی و ضرورت به کارگیری مفاهیم فازی در محیط مدﯾرﯾت ‬رﯾسک بیان می گردد. در ادامه به بررسی رﯾشه ها و عوامل مختلف عدم قطعیت و مسایل مختلف در رابطه با استقرار سیستم های ERP پرداخته و ساختار جامعی از رﯾسک ها و مخاطرات مرتبط با آن تهیه شده است. در انتها مدل پیشنهادی به منظور ارزﯾابیریسک های استقرار سیستم های ERP با استفاده از فرآﯾند تحلیل سلسله ‬مراتبی فازی ارائه می گردد. در اﯾن تحقیق سعی بر آن است تا جاﯾگاه و اهمیت مدﯾرﯾت رﯾسک از ﯾک سو و تصمیم گیری چند معیاره فازیاز سوی دﯾگر در مدﯾرﯾت و استقرار سیستم های یکپارچه سازمانی (ERP) مورد تعمق قرار گیرد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

عبارات و واژگان کلیدی:

 • شناسایی و تحلیل ریسک
 • سیستم های یکپارچه سازمانی ERP
 • مدﯾرﯾت رﯾسک
 • ارزﯾابی کمی و کیفی رﯾسک
 • تئوری فازی
 • تصمیم گیری چندمعیاره فازی
 • مدﯾرﯾت رﯾسک در ERP
 • تصمیم گیری چند معیاره فازی
 • فرآﯾند تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • زنجیره فرآیند
 • زنجیره ارزش

کلیک برای خرید