تحقیق بررسی اثربخشی تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی

دانلود تحقیق در مورد بررسی اثربخشی تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی، در قالب doc و در 124 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، سؤالات تحقیق، اهداف تحقیق، اهداف کلی، اهداف جزیی…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 124

حجم فایل: 654 کیلوبایت

قیمت: 12500 تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسی اثربخشی تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی،

در قالب word و در 124 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

سؤالات تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کلی

اهداف جزیی

فرضیه تحقیق

تعاریف مفهومی

تعاریف عملیاتی

موضع گیری نظری درخصوص اضطراب

تعریف اضطراب

مؤلفه های اضطراب

علائم بروز اضطراب

انواع اضطراب

اثرات مخرب اضطراب بر روی تفکر، رفتار، احساس و روابط

راه های پیشگیری از بروز اضطراب

کارهای فوری در هنگام اضطراب

درمان اضطراب از طریق عبادت (نماز)

مقایسه ترس واضطراب

اختلال اضطرابی

شیوع اضطراب

کارکردهای انطباقی اضطراب

شیوه های بیان اضطراب

سبب شناسی اضطراب

نظریه های روان شناختی

نظریه های روانکاوی

نظریه های رفتاری

نظریه های وجودی

نظریه های شناختی

نظریه یادگیری اجتماعی- شناختی

نظریه های زیست شناختی

اضطراب و حساسیت زدایی

اضطراب شرطی شده

کمبودهای وسیله ای

فشار روانی و اضطراب

ظرفیت افراد در برابر فشار روانی

علائم و نشانه های اضطراب

درمان اضطراب

تکنیک حساسیت زدایی منظم

آرمیدگی یا تن آرامی

سلسله مراتب اضطراب

حساسیت زدایی

تکنیکها و روش ها

صورت های دیگر روش حساسیت زدایی منظم یا خیالی

خود حساسیت زدایی

حساسیت زدایی واقعی

روش حساسیت زدایی از راه کنترل خود

حساسیت زدایی گروهی

کابردهای حساسیت زدایی

آرمیدگی

روش های مختلف آرمیدگی

تکنیک و روش

انواع آموزشهای آرمیدگی

آموزش از راه آگاهی حسی

مروری بر تحقیقات انجام شده

الف) تحقیقات خارجی

ب) تحقیقات داخلی

روش تحقیق

مقدمه

روش مداخله تحقیق

حساسیت زدایی منظم

جامعه

نمونه

پرسش نامه اضطراب اسپبلبرگر

پرسش سازگاری مجدد هولمز وراهه

تحلیل سازگاری اجتماعی

روشهای آماری تحلیل داده ها

تحلیل داده ها

آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون

آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون

حث و نتیجه گیری

پیشنهاد

محدودیت

منابع فارسی

منابع انگلیسی

چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی انجام شد. روش این پژوهش تجربی و ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه اضطراب اسپیل برگر بود که به صورت پیش آزمون وپس آزمون اجرا شد. جامعه آماری شامل بیماران قلبی که با انتساب تصادفی 30 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر بیمار قلبی در گروه گواه قرار گرفتند. پژوهشگر در طول 8 جلسه، تکنیک تن ارامی و حساسیت زدایی منظم را به گروه آزمایش آموزش داد، به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی ارائه نشد. اطلاعات و داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تجزیه و تحلیل آماری، از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین نمرات تن آرامی و حساسیت زدایی منظم گروه آزمایش و گواه در پس آزمون، اختلاف معنی داری وجود دارد. بنابراین نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر آموزش تن ارامی و حساسیت زدایی منظم در کاهش اضطراب و در نتیجه پایین آمدن اضطراب می باشد.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تن آرامی
 • تن آرامی یا ریلکسیشن
 • تن آرامی چیست
 • تن آرامیدگی
 • تکنیک تن آرامی
 • تکنیکهای تن آرامی
 • تحقیق تن آرامی
 • مقاله تن آرامی
 • حساسیت زدایی منظم
 • حساسیت زدایی منظم pdf
 • حساسیت زدایی منظم چیست
 • تحقیق حساسیت زدایی منظم
 • مقاله حساسیت زدایی منظم

کلیک برای خرید