تحقیق بررسی اثربخشی تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی

دانلود تحقیق در مورد بررسی اثربخشی تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی، در قالب doc و در 124 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، سؤالات تحقیق، اهداف تحقیق، اهداف کلی، اهداف جزیی…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 124

حجم فایل: 654 کیلوبایت

قیمت: 12500 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • دانلود تحقیق در مورد صلاحیت زدایی در قلمرو ICT، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: سوای از دست آوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهمت رین پیامد نگران کننده آن، از رده خارج نمودن بسیاری از قابلیت ها و ایجاد نیاز… فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 15 کیلوبایت قیمت: 5000 تومان دانلود تحقیق در مورد صلاحیت زدایی در قلمرو ICT، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: سوای از دست آوردهای فن آوری اطلاعات…

 • دانلود تحقیق با موضوع تأثیر موسیقی در کاهش اضطراب، در قالب word و در 67 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه تحقیق: مهم ترین عاملی که بر اساس نظریه تحلیل روانی علت تمام بیماری های روانی محسوب می شود، اضطراب است که جهت کنترل این عارضه… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 75 حجم فایل: 66 کیلوبایت قیمت: 10000 تومان دانلود تحقیق با موضوع تأثیر موسیقی در کاهش اضطراب، در قالب word و در 67 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه تحقیق: مهم ترین عاملی که بر اساس نظریه تحلیل روانی علت تمام بیماری های…

 • دانلود تحقیق با موضوع اضطراب، عوامل آن، پیشگیری از اضطراب و استرس، در قالب word و در 62 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه تحقیق: همه انسان ها اضطراب را در زندگی خود تجربه می کنند و طبیعی است که مردم هنگام مواجهه با موقعیت های... … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 62 حجم فایل: 180 کیلوبایت قیمت: 7800 تومان دانلود تحقیق با موضوع اضطراب، عوامل آن، پیشگیری از اضطراب و استرس، در قالب doc و در 62 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه تحقیق: همه انسان ها اضطراب را در زندگی خود تجربه…

 • دانلود تحقیق با موضوع تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی، در قالب doc و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مقدمه 1-1 پیش گفتار 1-2 کلیات 1-2-1 حساسیت کانتراست چیست؟ 1-2-2 حساسیت کانتراست… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 73 حجم فایل: 470 کیلوبایت قیمت: 5900 تومان دانلود تحقیق با موضوع تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی، در قالب doc و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مقدمه 1-1…

 • دانلود تحقیق با موضوع روش حساسیت زدایی منظم (Systematic Desensitization)، در قالب word و در 34 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: روش حساسیت زدایی منظم (Systematic Desensitization) اولین بار… فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 34 حجم فایل: 112 کیلوبایت قیمت: 8500 تومان دانلود تحقیق با موضوع روش حساسیت زدایی منظم (Systematic Desensitization)، در قالب word و در 34 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: روش حساسیت زدایی منظم (Systematic Desensitization) اولین بار توسط ژوزف ولپی (1958) برای درمان فوبی ها ابداع شد. در این روش بنا به…

دانلود تحقیق در مورد بررسی اثربخشی تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی،

در قالب word و در 124 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

سؤالات تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کلی

اهداف جزیی

فرضیه تحقیق

تعاریف مفهومی

تعاریف عملیاتی

موضع گیری نظری درخصوص اضطراب

تعریف اضطراب

مؤلفه های اضطراب

علائم بروز اضطراب

انواع اضطراب

اثرات مخرب اضطراب بر روی تفکر، رفتار، احساس و روابط

راه های پیشگیری از بروز اضطراب

کارهای فوری در هنگام اضطراب

درمان اضطراب از طریق عبادت (نماز)

مقایسه ترس واضطراب

اختلال اضطرابی

شیوع اضطراب

کارکردهای انطباقی اضطراب

شیوه های بیان اضطراب

سبب شناسی اضطراب

نظریه های روان شناختی

نظریه های روانکاوی

نظریه های رفتاری

نظریه های وجودی

نظریه های شناختی

نظریه یادگیری اجتماعی- شناختی

نظریه های زیست شناختی

اضطراب و حساسیت زدایی

اضطراب شرطی شده

کمبودهای وسیله ای

فشار روانی و اضطراب

ظرفیت افراد در برابر فشار روانی

علائم و نشانه های اضطراب

درمان اضطراب

تکنیک حساسیت زدایی منظم

آرمیدگی یا تن آرامی

سلسله مراتب اضطراب

حساسیت زدایی

تکنیکها و روش ها

صورت های دیگر روش حساسیت زدایی منظم یا خیالی

خود حساسیت زدایی

حساسیت زدایی واقعی

روش حساسیت زدایی از راه کنترل خود

حساسیت زدایی گروهی

کابردهای حساسیت زدایی

آرمیدگی

روش های مختلف آرمیدگی

تکنیک و روش

انواع آموزشهای آرمیدگی

آموزش از راه آگاهی حسی

مروری بر تحقیقات انجام شده

الف) تحقیقات خارجی

ب) تحقیقات داخلی

روش تحقیق

مقدمه

روش مداخله تحقیق

حساسیت زدایی منظم

جامعه

نمونه

پرسش نامه اضطراب اسپبلبرگر

پرسش سازگاری مجدد هولمز وراهه

تحلیل سازگاری اجتماعی

روشهای آماری تحلیل داده ها

تحلیل داده ها

آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون

آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون

حث و نتیجه گیری

پیشنهاد

محدودیت

منابع فارسی

منابع انگلیسی

چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی انجام شد. روش این پژوهش تجربی و ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه اضطراب اسپیل برگر بود که به صورت پیش آزمون وپس آزمون اجرا شد. جامعه آماری شامل بیماران قلبی که با انتساب تصادفی 30 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر بیمار قلبی در گروه گواه قرار گرفتند. پژوهشگر در طول 8 جلسه، تکنیک تن ارامی و حساسیت زدایی منظم را به گروه آزمایش آموزش داد، به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی ارائه نشد. اطلاعات و داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تجزیه و تحلیل آماری، از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین نمرات تن آرامی و حساسیت زدایی منظم گروه آزمایش و گواه در پس آزمون، اختلاف معنی داری وجود دارد. بنابراین نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر آموزش تن ارامی و حساسیت زدایی منظم در کاهش اضطراب و در نتیجه پایین آمدن اضطراب می باشد.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تن آرامی
 • تن آرامی یا ریلکسیشن
 • تن آرامی چیست
 • تن آرامیدگی
 • تکنیک تن آرامی
 • تکنیکهای تن آرامی
 • تحقیق تن آرامی
 • مقاله تن آرامی
 • حساسیت زدایی منظم
 • حساسیت زدایی منظم pdf
 • حساسیت زدایی منظم چیست
 • تحقیق حساسیت زدایی منظم
 • مقاله حساسیت زدایی منظم

کلیک برای خرید