تحقیق بررسی شیوع اختلال های روانی در جانبازان

دانلود تحقیق در مورد بررسی شیوع اختلال های روانی در جانبازان، در قالب doc و در 111 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، فصل اول: مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق، تعریف نظری و عملیاتی، مفاهیم و متغیرهای…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 111

حجم فایل: 239 کیلوبایت

قیمت: 11000 تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسی شیوع اختلال های روانی در جانبازان،

در قالب doc و در 111 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

فصل اول:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق

فصل دوم:

تعریف اختلال روانی

دیدگاه های مختلف درباره اختلال روانی

افسردگی

عوامل ایجادکننده افسردگی

نظریه های مختلف درباره افسردگی

روان پریشی (پسیکوز)

تعریف خود بیمارانگاری

سبب شناسی خودبیمار انگاری

راهنمای تشخیصی

اضطراب

علل اضطراب از دیدگاه های مختلف روان شناسی

درمان اختلالات اضطرابی

نوروز وسواس

راهنمای تشخیص

درمان

فوبیا

انواع هراس ها

خصومت (پرخاشگری)

علل پرخاشگری

کنترل پرخاشگری

اساس زیستی پرخاشگری

نقش یادگیری در پرخاشگری

حساسیت بین فردی

تاریخچه پارانوئید

طبقه بندی پارانوئید

علل بیماری پارانوئید

پیشینه تحقیق

فصل سوم:

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

روش اجرای پژوهش

ابزار تحقیق

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم:

مقدمه

توصیف و تحلیل داده ها

فرضیه آزمایی

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

پیوست

چکیده تحقیق:

تحقیق حاضر، شیوع اختلالات روانی بین جانبازان و افراد عادی را بیان می کند. هدف از انجام این تحقیق، مقایسه اختلالات روانی در جانبازان و افراد عادی است.

سؤال هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، عبارت اند از:

1 آیا میزان افسردگی در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد.

2 آیا میزان اضطراب در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد.

3 آیا میزان پارانویا در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد.

4 آیا میزان خود بیمار انگاری در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد.

5 آیا میزان حساسیت بین فردی در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد.

6 آیا میزان خصومت در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد.

7 آیا میزان فوبیا در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد.

8 آیا میزان روان پریشی در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد.

9 آیا میزان وسواس در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد.

روش مورد استفاده در این تحقیق، روش علمی مقایسه ای است. جامعه آماری در این تحقیق، شامل کلیه جانبازانی است که در بنیاد جانبازان شهرستان نیشابور تشکیل پرونده داده اند و گروهی از افراد عادی که از نظر سن و جنس با آزمودنی ها هماهنگ بوده اند. از هر گروه به طور تصادفی 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش تجزیه و تحلیل، استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای آزمون فرضیه ها می باشد که تمام این فرضیه ها از آزمون تی استیودنت استفاده شده است.

در نتیجه گیری نهایی در فرضیه 3 و 5 و 8، تفاوت معناداری بین جانبازان و افراد عادی وجود نداشت، اما در فرضیه 1 و 2 و 4 و 6 و 7 و 9، تفاوت های معناداری بین جانبازان و افراد عادی به دست آمد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان
  • شیوع اختلالهای روانی در جانبازان
  • اختلالهای روانی در جانبازان
  • تحقیق اختلالهای روانی در جانبازان
  • مقاله اختلالهای روانی در جانبازان
  • پایان نامه اختلالهای روانی در جانبازان
  • تحقیق در مورد اختلالهای روانی در جانب

کلیک برای خرید