تحقیق بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی

دانلود تحقیق در مورد بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی، در قالب doc و در 98 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: موضوع تحقیق، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش، سؤال های تحقیق، متغیرهای تحقیق، تعریف نظری و…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 98

حجم فایل: 189 کیلوبایت

قیمت: 6900 تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی،

در قالب word و در 98 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: موضوع تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

سؤال های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم

فصل دوم: پیشنیه تحقیق

مفهوم اختلالات روانی

دیدگاه های نظری در اختلالات روانی

ابعاد پرسش نامه

افسردگی

خصومت (پرخاش گری)

ابراز وجود

روان پریشی

ویژگی اساسی دریسکوزها یا روان پریشی ها

پارانوئید

اسکیزوفرنی و علایم شاخص آن

اضطراب

فوبی

خودبیمار انگاری (هیپوکندریا)

وسواس

انواع رفتارهای اجباری

انواع روش های درمانی بیماران دیالیزی

درمان روانی بیماران دیالیزی

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

روش جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

توصیف و تحلیل داده ها

فرضیه آزمایی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

منابع و مآخذ

چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اختلالات روانی در دو گروه از افراد عادی و بیماران کلیوی در شهرستان نیشابور انجام شده است. نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه 25 نفری از افراد عادی و بیماران کلیوی می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند و با محقق در اجرای پرسش نامه SCL90، همکاری نموده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی دوازده سؤال تحقیقی انجام شده است که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری نشان دادند که میزان افسردگی در دو گروه مورد مقایسه با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد و میزان خودبیمار انگاری در بیماران کلیوی بیشتر از افراد عادی است. هم چنین در بین دو گروه در میزان متغیرهایی هم چون اضطراب، روان پریشی، وسواس، حساسیت بین فردی، خصومت، فوبیا هیچ گونه تفاوت معناداری مشاهده نشد ولی میزان پارانویا در بین بیماران کلیوی بیشتر از افراد عادی است. در بررسی خصوصیات پرسشنامه نیزدر بین دو گروه مورد مطالعه در مواردی مثل ضریب کلی علائم مرضی، جمع علائم مرضی و ضریب ناراحتی هیچ گونه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی
  • بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران
  • تحقیق بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران
  • مقاله بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران
  • تحقیق اختلالات روانی بیماران
  • مقاله اختلالات روانی بیماران
  • اختلالات روانی بیمار

کلیک برای خرید