تحقیق جابجایی امتزاجی نفت در مخازن ترک دار

دانلود تحقیق در مورد جابجایی امتزاجی نفت در مخازن ترک دار، در قالب doc و در 137 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، فصل اول: معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل، 1- روابط حرکت در محیط متخلخل، 1-1 معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل همگن…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 137

حجم فایل: 2,068 کیلوبایت

قیمت: 11400 تومان

دانلود تحقیق در مورد جابجایی امتزاجی نفت در مخازن ترک دار،

در قالب word و در 137 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

فصل اول: معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل

1- روابط حرکت در محیط متخلخل

1-1 معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل همگن

1-1-1 معادله ناویر- استوک

1-1-2 معادله استوک

1-1-3 معادله دارسی

1-1-4 معادله جریان های غیر دارسی

1-2 معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل ترک دار

1-2-1 معادله جریان همگن از میان یک ترک

1-2-2 قانون توام سوم

1-2-3 معادله ناویر- استوک در جریان سیال از میان ترک ها

1-3 مدل سازی جریان آرام در یک ترک با سطح صاف

1-4 معادله جریان ناآرام در یک ترک با سطوح صاف

1-4-1 تاثیر ناصافی دیواره های ترک در حرکت سیال

1-5 مدل سازی جریان ناآرام

1-6-1 مدل کاظمی

1-6-2 مدل وارن- روت

1-7 عدد رینولد در سیستم ترک

1-8 مدل سازی حرکت هم زمان سیال در محیط ماتریس و ترک

1-9 عوامل مؤثر در حرکت سیال در محیط متخلخل ترک دار

1-9-1 تأثیر بازشدگی ترک

1-9-2 تأثیر سطح تماس ویژه ماتریس و ترک (s)

1-9-3 تأثیر تخلخل و تراوایی ماتریس

فصل دوم: جابجایی امتزاجی

مقدمه

2-1 اختلاط در محیط متخلخل

2-1-1 مکانیزم های اختلاط در محیط های غیر همگن (دیسپرژن)

2-2 دیسپرژن طولی و عرضی

2-2-1 دیسپرژن طولی

2-2-2 دیسپرژن عرضی

2-3 بحث پیرامون امکان انجام مکانیزم های مختلف با توجه به عدد پکلت

2-4 معادلات موجود جهت تعیین غلظت در ناحیه اختلاط

2-5 جابجایی امتزاجی در محیط های همگن

2-6 مدل سازی جابجایی امتزاجی در محیط های غیر همگن

2-6-1 انتخاب شرایط مرزی و اولیه و حل معادله کوتس- اسمیت

2-6-2 عوامل موثر بر جابجایی امتزاجی

2-7 جابجایی امتزاجی در مخازن ترک دار

2-7-1 مدل کاردناس و همکاران

فصل سوم: آزمایشات

3-1 طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی مناسب

3-2 آماده سازی نمونه ها

3-3 سیال های مورد استفاده

3-4 چگونگی انجام آزمایشات

3-4-1 چگونگی انجام آزمایش آنالیز ردیاب

3-4-2 نحوه انجام آزمایشات جابجایی امتزاجی

3-5 نحوه انجام محاسبات

3-5-1 محاسبات مربوط به آنالیز ردیاب

3-5-2 محاسبات مربوط به جابجایی امتزاجی در محیط همگن

3-5-3 محاسبات مربوط به جابجایی امتزاجی در محیط ترک دار

3-6 نتایج حاصل از آزمایشات

3-6-1 نتایج آزمایشات آنالیز ردیاب

فصل چهارم: مدل جابجایی امتزاجی

4-1 مدل جابجایی امتزاجی در محیط ماتریس

4-2 مدل جابجایی امتزاجی در محیط ترک دار

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1 نتایج

5-2 پیشنهادات

مراجع

چکیده تحقیق:

پارمترهای مؤثر در جابجایی امتزاجی در مخازن همگن عبارت اند از ضریب دیسپرژن، ضریب دیفیوژن و نسبت حجمی فضای خالی در جریان به کل حجم منافذ سنگ، روش های تجربی و مدل های ریاضی بسیاری جهت به دست آوردن این پارمترها ارائه گردیده است. مدل سازی جابجایی امتزاجی در مخازن ترک دار مورد مطالعه کمی قرار گرفته و مدل های معدودی برای این گونه مخازن ارائه گردیده است. در مدل های موجود، همانند مدل های مخازن همگن، پارامترهای تعیین کننده چگونگی رفتار سیال در جابجایی امتزاجی به عنوان پارامترهای تطابق به کار رفته و با تغییر این پارامترها، تطابق مناسب بین نتایج تجربی و نتایج حاصل از مدل حاصل گردیده است.

در طی تحقیق حاضر ضمن مطالعه پیرامون عوامل و پارامترهای مؤثر بر حرکت سیال در محیط های متخلخل و نیز جایجایی امتزاجی، دستگاه مناسب طراحی و ساخته شد. سپس با استفاده از نمونه سنگ رخنمون از جنس کربناته، آزمایشات دقیق آنالیز ردیاب و جابجایی امتزاجی بر روی آن ها انجام پذیرفت. با استفاده از تکنیک آنالیز ردیاب، ضمن شناخت درصدی از حجم فضای خالی سنگ که در مکانیزم جابجایی امتزاجی شرکت می نمایند، ضرایب دیسپرژن و دیفیوژن مولکولی در محیط را اندازه گیری نموده و سپس با استفاده از اندازه و قطر بازشدگی ترک، سرعت حرکت سیال از میان ترک شناسایی و با استفاده از روابط تجربی و منحنی های ارائه شده پارامترهای مربوط به ترک که در مکانیزم جابجایی امتزاجی مؤثر می باشد، اندازه گیری می شود. در پایان با استفاده از پارامترهای به دست آمده و به کارگیری مدل های پیشنهادی مناسب، مدل جابجایی امتزاجی برای نمونه مورد آزمایش ارائه می گردد. با مقایسه بین نتایج تجربی و نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی، می توان به دقت مدل که همانا دقت پارامترهای تعیین شده می باشد، پی برد.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق نفت
 • تحقیق نفت و گاز
 • تحقیق نفت خام
 • تحقیق درباره نفت
 • تحقیق درباره نفت خام
 • تحقیق درباره نفت و گاز
 • تحقیق درباره نفت و گاز ایران
 • تحقیق مهندسی نفت
 • مقاله نفت
 • مقاله نفتی
 • مقاله نفت و گاز
 • مقالات نفت و گاز
 • مقالات نفت pdf
 • مقاله درباره نفت
 • مقا

کلیک برای خرید