تحقیق بررسی میزان آگاهی بازیکنان فوتبال لیگ برتر نسبت به حقوق ورزشی

دانلود تحقیق در مورد بررسی میزان آگاهی بازیکنان فوتبال لیگ برتر نسبت به حقوق ورزشی، در قالب doc و در 117 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: بیان مشکل، مقدمه، بیان مشکل، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، اهداف اصلی… …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 117

حجم فایل: 488 کیلوبایت

قیمت: 35000 تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسی میزان آگاهی بازیکنان فوتبال لیگ برتر نسبت به حقوق ورزشی،

در قالب doc و در 117 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: بیان مشکل

1-1- مقدمه

1-2- بیان مشکل

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

1-4-2- اهداف فرعی

1-5- پرسش های پژوهش

1-6- تعاریف واژه هاخلاصه

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه

2-1- مبانی نظری تحقیق

2-1-1- ورزش

2-1-2- خطای ورزشی

2-1-3- ورزشکار

2-1-4- عملیات ورزشی

2-1-5- تاریخچه فوتبال

2-1-6 تاریخچه ورزش در ایران

2-1-7- تاریخچه ورزش در اسلام

2-2- جایگاه حقوق در ورزش

2-2-1- تاریخچه حقوق ورزشی

2-2-2- حقوق و رشته های آن

2-2-3- تعریف حقوق عمومی و خصوصی

2-2-4- جایگاه خانواده در حقوق اساسی

2-2-5- حقوق مدنی

2-2-6- رشته های جدا شده از حقوق مدنی

2-2-7- موضوعات حقوق مدنی

2-2-8- مسئولیت های قانونی

2-2-9- تخلف

2-2-10- حقوق ورزشی

2-2-11- اهداف حقوق ورزشی

2-2-12- حقوق ورزشی در اسلام

2-2-13- حقوق ورزشی در ایران

2-2-14- حقوق ورزشی در قانون مجازات اسلامی

2-2-15- جایگاه ورزرش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2-2-16- مسئولیت کیفری درخطاهای ورزشی

2-3- زمینه های مطالعه خطاهای ورزشی و مسئولیت های آن

2-3-1- رابطه ورزشکار هنگام بازی ها

2-3-2- رابطه ورزشکاران و برگزارکنندگان مسابقه ها با تماشاگران

2-3-3- رابطه ورزشکاران با مربیان و مؤسسه های ورزشی

2-4- مبنای عدم مسئولیت کیفری در خطای ورزشی

2-5- رویه قضایی و نظریه اداره حقوقی

2-6- ماهیت و ویژگی های خطای ورزشی

2-7- خطاهای پیش بینی نشده

2-8- پیشینه تحقیقات

2-8-1- سابقه وضع قوانین ورزشی در حقوق موضوعه

2-9- چارچوب نظری تحقیق

2-10- مدل مفهومی

2-11- مدل تحقیق تحقیق

2-12- فرضیه های تحقیق

خلاصه

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

3-1- روش تحقیق

3-2- فرآیند تحقیق

3-3- جامعه آماری

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری

3-5- ابزار گرد آوری داده ها

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه

3-7- روش جمع آوری اطلاعات

3-8- تجزیه و تحلیل اطلاعات

خلاصه

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

4-1- ویژگی های فردی بازیکنان

4-1-1 سن تقویمی بازیکنان

4-1-2- سن ورزشی بازیکنان

4-1-3- میزان تحصیلات بازیکنان

4-1-4- میزان تحصیلات پدر بازیکنان

4-1-5- پیشینه انضباطی بازیکنان

4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

4-3- بررسی فرضیات تحقیق

خلاصه

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه

5-1- بیان نتایج پژوهش

5-2- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق

5-3 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی

5-4- محدودیت های تحقیق

پیوست ها

منابع

چکیده تحقیق:

این تحقیق با هدف اصلی پی بردن به عوامل مرتبط با آگاهی حقوقی بازیکنان لیگ برتر کشور صورت گرفت. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است، زیرا با این روش می توان به توصیف و ثبت و تجزیه و تحلیل و تفسیر شرایط و ویژگی ها و حالات و مسائلی که قبلاً اتفاق افتاده است، پرداخت. برای تحلیل فرضیه ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و از انواع شاخص های آمار توصیفی از جمله فراوانی، درصد فراوانی و انواع جدول ها و نمودارها استفاده شده است. در این پژوهش سطح نود و پنج درصد به عنوان معیار رد فرض مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه را به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات انتخاب نمودیم، که دارای دو نوع پرسش است.

پرسش های مربوط به متغیرها جهت شناسایی گروه نمونه

پرسش های اصلی مربوط به آگاهی حقوقی بازیکنان

که سؤالات آگاهی حقوقی در سه حیطه: الف- مسائل مربوط به آیین نامه انضباطی ب- مسائل پایه ای حقوق ج- بحث قراردادها و رضایت نامه ها تهیه شده است.

پرسشنامه های ارسالی در عرض 45 روز عودت داده شد، که پس از استخراج و پردازش اطلاعات به صورت رایانه ای، به نتایج زیر دست یافتیم. در بررسی آگاهی حقوقی، به این نتیجه دست یافتیم که تحصیلات، وضعیت تأهل، پیشینه انضباطی و سن تقویمی بر آگاهی حقوقی بازیکنان تأثیر دارد…

عبارات و واژگان کلیدی:

 • حقوق ورزشی
 • حقوق ورزشی در فوتبال
 • حقوق ورزشی داوران
 • حقوق ورزشی مقاله
 • حقوق ورزشی در دنیا
 • حقوق ورزشی بانوان
 • حقوق ورزشی پیام نور
 • حقوق ورزشی در ایران
 • حقوق ورزشی در مدارس
 • حقوق ورزشی فوتبال
 • تحقیق حقوق ورزشی
 • مقاله حقوق ورزشی

کلیک برای خرید