جزوه آموزشی امور مالی بیمه سینا

دانلود جزوه آموزشی امور مالی بیمه سینا، در قالب word و در 246 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: مختصری از تاریخچه و حسابداری بیمه، تاریخچه بیمه در جهان، تاریخچه بیمه در ایران، فعالان بازار بیمه های بازرگانی در ایران… …

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 246

حجم فایل: 7,615 کیلوبایت

قیمت: 26800 تومان

دانلود جزوه آموزشی امور مالی بیمه سینا،

در قالب word و در 246 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مختصری از تاریخچه و حسابداری بیمه

تاریخچه بیمه در جهان

تاریخچه بیمه در ایران

فعالان بازار بیمه های بازرگانی در ایران

آشنایی با انواع بیمه و طبقه بندی آن ها

حسابداری بیمه در یک نگاه

وجوه تمایز حسابداری در مؤسسات بیمه با سایر مؤسسات

قوانین و مقررات حاکم بر حسابداری بیمه در ایران

مراجع وضع اصول حسابداری برای صنعت بیمه در ایران

آئین نامه های شورای عالی بیمه (اصول حسابداری مبتنی بر مقررات خاص)

فصل دوم: صدور بیمه های عمومی

مقدمه

طبقه بندی حساب ها

گروه الف- بیمه نامه های عمومی دارای تاریخ شروع پوشش مشخص

عملیات ثبت حساب ها در پایان دوره مالی

فصل سوم: خسارت بیمه های عمومی

طبقه بندی حساب ها

عملیات حسابداری خسارت ها در طول دوره مالی

عملیات حسابداری خسارت ها در پایان دوره مالی

فصل چهارم: بیمه های زندگی

حسابداری بیمه زندگی به روش سال مالی

فصل پنجم: بازیافت خسارات بیمه گذاران

انواع بازیافت خسارت از نظر قابلیت وصول

حسابداری انواع بازیافت خسارت

روش ثبت حساب ها در عملیات بازیافت خسارت

فصل ششم: مشارکت در منافع

طبقه بندی حساب ها

مشارکت در منافع سهم بیمه گذاران

مشارکت در منافع سهم نمایندگان

مشارکت در منافع سهم بیمه گران اتکایی و کارمزد منافع

فصل هفتم: عملیات اتکائی

مقدمه

طبقه بندی حساب ها

حسابداری عملیات اتکائی واگذاری

حسابداری عملیات اتکائی قبولی

فصل نهم: کارمزد نمایندگان و کارگزاران

مقدمه

طبقه بندی حساب ها

ثبت حساب ها

شناخت هزینه کارمزد

فصل دهم: مالیات و عوارض

مقدمه

طبقه بندی حساب ها

مالیات ارزش افزوده

مالیات و عوارض ارزش افزوده بیمه های عمر و پس انداز

مالیات و عوارض ارزش افزوده اتکایی

مالیات و عوارض ارزش افزوده اقلام مصرفی

مالیات و عوارض ارزش افزوده بیمه نامه های صادره برای خود (عرضه به خود)

مالیات و عوارض ارزش افزوده شعب شرکت

فصل یازدهم: ذخایر فنی بیمه و شناخت درآمد

تحقق درآمد حق بیمه

تحمل هزینه خسارت و تطابق آن با درآمد مربوطه

ذخایر فنی بیمه های مستقیم

حق بیمه مبنای محاسبه ذخیره

سهم نگهداری و سهم واگذاری در ذخایر فنی مربوط به پرتفوی مستقیم

دسته بندی انواع ذخایر فنی

فصل دوازدهم: حسابداری تسعیر ارز

مقدمه

طبقه بندی حساب ها

قسمت اول) تسعیر معاملات ارزی در طول دوره مالی برای عملیات صدور

قسمت دوم) تسعیر معاملات ارزی در طول دوره مالی برای عملیات خسارت

قسمت سوم) تسعیر معاملات ارزی در طول دوره مالی برای عملیات اتکائی

قسمت چهارم) تسعیر معاملات ارزی در طول دوره مالی برای سایر عملیات

قسمت پنجم) تسعیر مانده دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان دوره مالی

قسمت ششم) تسعیر حساب های ارزی واحدهای مستقل خارجی در مقطع گزارشگری مالی

فصل سیزدهم: اموال و دارایی ثابت

طبقه بندی حساب های اموال

فصل چهاردهم: کدینگ حساب ها

فصل پانزدهم: صورت های مالی نمونه شرکت های بیمه

فهرست منابع و مأخذ

عبارات و واژگان کلیدی:

 • جزوه آموزشی امور مالی بیمه سینا
 • تاریخچه بیمه
 • حسابداری بیمه
 • بیمه های عمومی
 • تحقیق بیمه سینا
 • حسابداری تسعیر ارز
 • کارمزد نمایندگان بیمه
 • کارمزد کارگزاران بیمه
 • اصول بیمه
 • تحقیق بیمه
 • اموز مالی بیمه
 • کارآموزی بیمه
 • گزارش کارآموزی شرکت بیمه
 • تحقیق بی

کلیک برای خرید