دستورالعمل صدور و تمدید بیمه درمان تکمیلی گروهی

دانلود دستورالعمل صدور و تمدید بیمه درمان تکمیلی گروهی، در قالب word و در 149 صفحه، قابل ویرایش، شامل بخش اول: مقدمه، بخش دوم: دستورالعمل صدور بیمه نامه های درمان تکمیل (گروهی)، بخش دوم: صدور بیمه نامه، قسمت اول… …

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 149

حجم فایل: 686 کیلوبایت

قیمت: 15800 تومان

دانلود دستورالعمل صدور و تمدید بیمه درمان تکمیلی گروهی،

در قالب word و در 149 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول: مقدمه

بخش دوم: دستورالعمل صدور بیمه نامه های درمان تکمیل (گروهی)

بخش دوم: صدور بیمه نامه

قسمت اول: مراحل اجرایی صدور تمدید بیمه نامه درمان تکمیلی (گروهی)

قسمت دوم: تشریح مراحل اجرایی صدور بیمه نامه های درمان تکمیلی (گروهی)

1- دریافت درخواست کتبی از بیمه گذار جهت اخذ شرایط و حق بیمه به صورت مستقیم/ مستقیم/معرف

2- اعلام نرخ و شرایط به بیمه گذار به صورت کتبی

3- دریافت اعلام موافقت کتبی بیمه گذار با حق بیمه و شرایط پیشنهادی

4- صدور بیمه نامه با شرایط توافق شده

5- دریافت نسخ مهر و امضاء شده بیمه نامه و شرایط خصوصی و عمومی از بیمه گذار به همراه اولین قسط حق بیمه

6- دریافت لیست اولیه اسامی و مشخصات بیمه شدگان

7- صدور کارت سبز درمان و نحوه چگونگی تأیید آن

8- پیگیری حق بیمه

الف – دریافت و پیگیری وصول قسط اول حق بیمه

ب – دریافت و پیگیری وصول سایر اقساط حق بیمه

1- مراحل یادآوری و پیگیری

2- پیگیری حقوقی مطالبات

ج – اعتبار مجدد بیمه نامه پس از پرداخت حق بیمه و نکات مهم و مورد تأکید

9- صدور الحاقیه در طول مدت اعتبار بیمه نامه و تقسیم بندی های آن

1-9- تغییر در مفاد بیمه نامه

2-9- تغییر در تعداد بیمه شدگان و انواع

3-9- فسخ و یا ابطال بیمه نامه و الحاقیه

10- تهیه صورت حساب بیمه نامه در پایان سال بیمه

11- تسویه مانده بیمه نامه و بایگانی

12- تمدید بیمه نامه و مراحل آن

13- نکات مهم در زمان تمدید بیمه نامه

قسمت سوم: انجام هماهنگی با کلیه مراکز صدور و خسارت درمان کشور

صدور کارت CIP

بیمه نامه های مسافرت خارج از کشور (آکسا و مپفری)

1-2- صدور بیمه نامه های مسافرتی

2-2- خسارت بیمه نامه های مسافرتی

بخش سوم: دستورالعمل اجرایی پرداخت خسارت بیمه نامه های درمان تکمیلی (گروهی)

بخش سوم: پرداخت خسارت درمان تکمیلی

مقدمه

نحوه دریافت مدارک

ثبت نامه های بیمه گذاران و تشکیل پرونده قبل از کارشناسی

نحوه تشکیل پرونده

الف – پرونده هزینه های بیمارستانی

ب – پرونده هزینه های پاراکلینیکی

انواع هزینه های درمانی و نحوه محاسبه و برآورد خسارت

الف – هزینه های پاراکلینیکی (طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد)

ب – هزینه بیمارستان های غیر طرف قرارداد

ج – بیمارستان های طرف قرارداد

1- نحوه صدور معرفی نامه و مراحل صدور آن

2- نحوه محاسبه و پرداخت

رفع نواقص مدارک پزشکی بیمه گذاران

رفع نواقص و مغایرت صورتحساب مراکز درمانی طرف قرارداد

دعوت به معاینه بیمه شدگان

خسارت های غیر قابل پرداخت

انعقاد یا تمدید قراردادهای مراکز درمانی

انجام هماهنگی با کلیه مراکز صدور و خسارت درمان کشور

چگونگی استفاده از خدمات کارشناسان فنی

بازیافت

خسارت های ارفاقی

پرداخت هزینه کارشناسی به نمایندگان حقوقی که دارای مجوز

فصل دوم- هزینه های درمانی قابل پرداخت

فصل سوم- شرایط

بخش چهارم: شرایط خصوصی

بخش پنجم: ضمائم

عبارات و واژگان کلیدی:

  • دستورالعمل صدور بیمه درمان تکمیلی
  • دستورالعمل تمدید بیمه درمان تکمیلی
  • صدور بیمه تکمیلی گروهی
  • مراحل اجرایی صدور تمدید بیمه نامه درمان تکمیلی
  • تحقیق بیمه تکمیلی
  • تحقیق بیمه
  • دانلود تحقیق بیمه
  • گزارش کارآموزی بیمه
  • دانلود گزارش کارآموزی بیمه
  • کارآموزی

کلیک برای خرید