تحقیق بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاک های ازدواج در بین دانشجویان، در قالب word و در 177 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: طرح تحقیق، مقدمه، بیان مسأله، سؤال تحقیق، اهداف تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق… …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 177

حجم فایل: 1,399 کیلوبایت

قیمت: 10000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاک های ازدواج در بین دانشجویان،

در قالب word و در 177 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

سؤال تحقیق

اهداف تحقیق

ضرورت و اهمیت تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

ازدواج

تعریف ازدواج

ازدواج به عنوان یک پدیده اجتماعی و تحول آن

انواع ازدواج و معیارهای آن

تاریخ تحولات خانواده و ازدواج در ایران

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

چارچوب نظری

نظریه همسان همسری

نظریه نیازهای شخصیتی مکمل

نظریه مجاورت مکانی (هم جواری)

نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر

تئوری تصور از همسر مطلوب

به سوی یک نظریه ترکیبی

نظریه مبادله

بیان فرضیه ها

مدل تحلیلی

فصل سوم: چارچوب روش تحقیق

روش تحقیق

تکنیک جمع آوری اطلاعات

اعتبار و روائی

نمونه تحقیق

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات

زمان و مکان تحقیق

کاربرد علمی و عملی پژوهش

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

فصل چهارم: توصیف داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع و مأخذ

پیوست ها

بخشی از متن تحقیق:

از آن جایی که بررسی و شناخت ملاک های همسرگزینی موجبات تشکیل خانواده سالم را برای جوانان در آستانه ازدواج فراهم می سازد، بسیار حائز اهمیت است.

لذا در این پژوهش سعی شده به مهم ترین ملاک هایی که در همسرگزینی افراد تحصیل کرده نقش دارند اشاره گردیده و میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل در امر ازدواج بررسی و شناخته شود. در این راستا، هدف تحقیق بررسی میزان تأثیر پذیری ملاک های ازدواج از میزان تحصیلات (دانشگاهی) است .

چارچوب تئوریک این بررسی را دیدگاه های همسان همسری، مجاورت مکانی و تئوری مبادله تشکیل می دهند، بر اساس این تئوری ها، فرضیاتی مطرح و به معرض آزمون گذارده شده اند. در این پژوهش به واسطه ویژگی موضوع مورد مطالعه از روش پیمایش به عنوان یک روش تحقیق مناسب این قبیل تحقیقات استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه می باشد، که در بین یک نمونه (196) نفری از دانشجویان کارشناسی ترم اول و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (در پاییز 84) توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای و با استفاده از آزمون t استیودنت صورت گرفت.

نتایج نهایی تحقیق نشان داد که از بین هفت فرضیه مطرح شده، صرفاً فرضیه های همگنی سنی و همگنی تحصیلی با میزان تحصیلات در امر ازدواج رابطه معنی داری دارند. بدین معنی که جوانان تحصیل کرده (در جامعه آماری دانشجویان) گرایش بیشتری به ازدواج با کسانی را دارند که از نظر تحصیلات و سن مشابه آنان باشند. ولی ملاک های زیبایی ظاهری، اصالت خانواده و رفاه مادی هر چند از نظر دانشجویان مورد بررسی اهمیت زیادی در امر ازدواج دارند، امّا متأثر از متغیر تحصیل نمی باشند، و ملاک های قومیت و اعتقاد دینی نیز صرف نظر از میزان تحصیلات، در حد متوسط مورد توجه دانشجویان جامعه آماری بوده است.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج
  • تأثیر میزان تحصیلات بر ازدواج
  • ملاک های ازدواج در بین دانشجویان
  • تحقیق ازدواج
  • انواع ازدواج و معیارهای آن
  • معیارهای ازدواج
  • تحقیق معیارهای ازدواج
  • تاریخ تحولات خانواده و ازدواج در ایران
  • اثر تحصیلات در ازد

کلیک برای خرید