تحقیق غائب مفقود الاثر، وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

مقدمه: الحمد الله الکافی حسب الخلایق وحده و الحمد الله علی نعمه و استزید من کرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوی السموات بقدمه. بسم ا.. الرحمن الرحیم – نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند، بی حکم او زمرد غنچه… …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 170

حجم فایل: 95 کیلوبایت

قیمت: 17000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • مبحث اول تعاریف لغوی اصطلاحات الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقاب… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 44 حجم فایل: 367 کیلوبایت قیمت: 11500 تومان فهرست مطالب مقدمه 1 مبحث اول 3 تعاریف لغوی اصطلاحات 3 مبحث…

 • دانلود تحقیق با موضوع ارائه یک روش مدرن در مدل سازی و تبدیل و سوئیچ های PWM مربوط به مبدل DC-DC، در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق: روش مدل سازی و تبدیل سویچ PWM یک راه ساده در مدل سازی و تبدیل PWM مربوط به مبدل DC-DC… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 13 حجم فایل: 82 کیلوبایت قیمت: 5900 تومان دانلود تحقیق با موضوع ارائه یک روش مدرن در مدل سازی و تبدیل و سوئیچ های PWM مربوط به مبدل DC-DC، در قالب word و…

 • دانلود تحقیق با موضوع شناخت آتش و جشن های مربوط به آن، در قالب word و در 95 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: عنوان تحقیق، موضوع تحقیق، بیان مسأله، تعاریف نظری، ضرورت و اهمیت پژوهش تحقیق، اهداف تحقیق، مقدمه، فصل دوم: جشن ماهیانه، آتش به طور عموم، آتش در اوستا، داوری... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 95 حجم فایل: 64 کیلوبایت قیمت: 10000 تومان دانلود تحقیق با موضوع شناخت آتش و جشن های مربوط به آن، در قالب word و در 95 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول:…

 • دانلود مجموعه کامل گزارش کارهای دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، در قالب word و در 461 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: موضوعات حقوقی، ابطال تقسیم نامه، تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه، توقیف عملیات… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 461 حجم فایل: 277 کیلوبایت قیمت: 14000 تومان دانلود مجموعه کامل گزارش کارهای دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، در قالب word و در 461 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: موضوعات…

 • دانلود تحقیق با موضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران، در قالب word و در 151 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بخش اول: چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری، فصل اول: کلیات، مبحث اول: واژه شناسی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 151 حجم فایل: 301 کیلوبایت قیمت: 10400 تومان دانلود تحقیق با موضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران، در قالب word و در…

بخشی از مقدمه:

الحمد الله الکافی حسب الخلایق وحده و الحمد الله علی نعمه و استزید من کرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوی السموات بقدمه.

بسم ا.. الرحمن الرحیم – نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند، بی حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود، بی صنع او لاله پر ژاله نگردد، هر دیده ای که نه در جمال آن نام نگردید، دوخته باد، هرقدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد، شکر و سپاس بی قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هرگنهکار چند بار این ندا می رسد که: هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر…

فهرست مطالب:

مقدمه

تقسیم مطالب

باب نخست – کلیات

تقسیم موضوع

فصل یکم – تعاریف

1) علل غیبت و حکم غایب

2) امور مالی غایب

3) غایب و بقای زوجیت

4) غیبت و حکم دادگاه

5) تعریف غایب مفقود الاثر

و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (غایب مجهول المکان ومفقود)

6) عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت

فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر

گفتار یکم – قانون مدنی و امور حسبی

گفتار دوم – قوانین متفرقه

باب دوم – وضع حقوق مالی غایب

تقسیم موضوع

فصل یکم – وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین

گفتار یکم – وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین

بندیکم – اداره فضولی اموال غایب

بنددوم – اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی

الف – دخالت وکیل

ب- اقدام وصی

بند سوم – اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی

گفتار دوم – وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین

1- حدود مسئولیت و صلاحیت محلی دادستان

2- مسئول جبران خسارت وارده به اموال غایب

3- وضع ایرانیان غایبی که در خارج اموالی دارند

فصل دوم – مرحله تعیین امین

تقسیم فصل

گفتار یکم – هدف، شرایط کلی و مفهوم امانت

1- هدف از نصب امین

2- موارد تعیین امین

3- معنای امانت

4- شرط ضمان

گفتار دوم – تقاضای تعیین امین و مرجع صالح

1- متقاضی تعیین امین

2- طریق درخواست تعیین امین

3- وظایف دادگاه و نحوه انتخاب امین

4- نصب امین درخارج از ا یران

5- ضم امین و موارد آن

6- تعیین امین موقت

7- تعیین ناظر

8- تعدد امنا و نظار

9- قبول امین یا ناظر و دستور دادگاه

گفتار سوم – شرایط امین، اولویت ها

الف – شرایط امین

ب- اولویت های نصب امین

گفتار چهارم – اختیارات، وظایف و مسئولیتهای امین

1- شروع وظایف و حدود اختیارات امین غائب

2- تنظیم صورت جامع از کلیه اموال قبل از مداخله

3- نگهداری و اداره اموال

4- فروش اموال ضایع شدنی

5- فروش اموال منقوله غیر لازم

6- منع فروش و رهن اموال غیر منقول

7- ترتیب پرداخت دیون و نفقه زوجه و اقارب

8- نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی

9- تقسیم سهم الارث غائب

10- دخالت در مهر و موم ترکه مورث غائب و رفع آن

11- درخواست تحریر ترکه مورث غایب

12- پرداخت هزینه ها

13- صلح دعاوی

14- تحویل دادن اموال پس از زوال سمت

گفتار پنجم – حقوق و مسئولیت های امین

بند یکم – حقوق امین

الف – حق الزحمه امین و مرجع صالح در تعیین حق الزحمه

بند دوم – مسئولیت های امین

الف- مسئولیت مدنی

ب- مسئولیت کیفری

گفتار ششم – عزل امین

1- موارد عزل امین

2- نحوه رسیدگی و مرجع صلاحیتدار در عزل امین

3- پایان دوره امانت و نظارت

فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غایب

تقسیم فصل

گفتار یکم – ارکان ماهوی حق ورثه نسبت به اموال غایب

1- مفهوم ورثه

2- مفهوم تصرف موقت

گفتار دوم – شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب

1- موارد اجرای این مرحله

2- شرایط درخواست تصرف موقت اموال غایب از دادگاه

3- دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال

4- نحوه رسیدگی به درخواست تصرف موقت اموال

5- اختیارات و وظایف ورثه

باب سوم – حکم موقت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه

تقسیم موضوع

فصل یکم – اقسام موت و مبنای حکم موقت فرضی غایب

گفتار یکم – اقسام موت و حقیقت ماهوی آن

1- اقسام موت

2- موت حقیقی

3- موت حکمی

4- موت فرضی

گفتار دوم – تردید در مرگ انسان و حکم آن

بند یکم – قاعده فقهی

بند دوم – حقوق موضوعه

الف – قانون مدنی

ب- امارات قانونی

ج – بررسی امارات قانونی و قضایی

فصل دوم – صدور حکم و آثار آن

تقسیم فصل

گفتار یکم – مقدمات و شرایط صدور حکم موت فرضی

1- متقاضیان حکم

2- دادگاه صالح برای صدور حکم موت فرضی

3- شرایط شکلی درخواست

گفتار دوم – نحوه رسیدگی دادگاه

1- تکالیف دادگاه پیش از صدور حکم

2- حکم دادگاه و مندرجات آن

3- ابلاغ حکم و تجدید نظر در آن

گفتار سوم – سوابق فقهی

1- لمعه – شهید اول

2- قواعد – علامه حلی

3- مختصر المنافع – محقق حلی

گفتار چهارم – آثار حکم موت فرضی

1- آثار حکم در امور مالی و غیر مالی

فصل سوم – الغای حکم موت فرضی و بازگشت غایب

گفتار یکم – آثار کشف زنده بودن غایب

ابطال حکم موت فرضی

بند اول – تاثیر بازگشت غایب در اموال

الف – وضع منافع و نمائات

ب- وضع اموال مصرفی و تلف شده

بند دوم – تاثیر بازگشت غائب در عقد نکاح

الف – بازگشت زوج غایب

ب- بازگشت زوجه غایب

باب چهارم – وضعیت خانواده غایب

تقسیم موضوع

فصل یکم – تکلیف زوجه غایب

گفتار یکم – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و مقایسه آن با مفهوم غیبت

گفتار دوم – درخواست زوجه مبنی بر صدور حکم موت فرضی برای انحلال نکاح

1- متقاضی صدور حکم

2- عده زوجه غایب

3- بازگشت غایب پس از صدور حکم موت فرضی

گفتار سوم – درخواست طلاق از ناحیه زوجه و آثار آن

1- شرایط درخواست طلاق

2- عده زوجه غایب

3- نفقه زوجه در ایام عده

4- وضعیت توارث

گفتار چهارم – مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت های مذهبی و مقایسه آن با حقوق ایران

1- آیین یهود

2- ارتدوکس

3- دین زرتشت

4- ارامنه گریگوریان

نتیجه

کلید واژه

پیوست ها

پیوست یکم – نمونه هایی از رویه عملی محاکم

پیوست دوم – اهم مسائل پیرامون غایب مفقود الاثر

فهرست منابع و مآخذ

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق غائب مفقود الاثر
 • وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن
 • حقوق قانونی مفقودالاثر
 • شرایط حقوقی غایب
 • حکم غایب
 • امور مال غایب
 • وضع حقوق و قوانین غایب
 • دانلود تحقیق رشته حقوق
 • تحقیق حقوق
 • دانلود تحقیق

کلیک برای خرید