تحقیق ناسیونالیسم

– تعریف دولت و عناصر آن مفهوم دولت تا سده شانزدهم رواج سیاسی نیافت. نخستین کاربرد آن در بحث عملی به نیکولو ماکیاولی (1527-1469) نسبت داده می شود. مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپای سده های میانه، به تدریج پدیدار شد، در آن زمان دولت را با اقتدار عالی برابر م…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 159

حجم فایل: 223 کیلوبایت

قیمت: 17000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • آشکارا باید پذیرفت که برق و چگونگی ورود آن به ایران در گامهای نخست، از زمینه های مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برشمرده نمی شد و داده ها و اطلاعات مربوط به آن با دقت دنبال نمی شد. این روند شاید بدین خاطر بوده که برق یک پدیده صنعتی پیچیده، خطرناک و سرمایه بر بود و آینده روشنی نیز برای آن پیش بینی نم… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 25 کیلوبایت قیمت: 8500 تومان آشکارا باید پذیرفت که برق و چگونگی ورود آن به ایران در…

 • مقدمه: انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی و وارث تمامی تجارب تاریخ زندگی گذشته همه نسلها در همه عصرها است. تربیت ضرورت رشد حیات آدمی است و در سایه رشد قوای درونی است که استعداد ها و عواطف انسان به کمال می رسد و شخصیت افراد شکل می گیرد. در باب اهمیت مطالعه و نقش آن در پرورش شخصیت افراد و رشد دانش و... … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 130 حجم فایل: 71 کیلوبایت قیمت: 15000 تومان مقدمه: انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی و وارث تمامی تجارب تاریخ زندگی گذشته…

 • دانلود تحقیق در مورد نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی کشتی گیران، در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: نتیجه یک تحقیق نشان داد، مهم ترین علت بروز آسیب دیدگی در میان کشتی گیران به ترتیب 62 درصد خستگی… فرمت فایل دانلودی: DOC فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 167 کیلوبایت قیمت: 4700 تومان دانلود تحقیق در مورد نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی کشتی گیران، در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: نتیجه یک تحقیق…

 • دانلود تحقیق در مورد چرا بازارهای مالی قانونمند اند؟ یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوری های قانون، در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از ابتدای تحقیق: بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 81 حجم فایل: 253 کیلوبایت قیمت: 26000 تومان دانلود تحقیق در مورد چرا بازارهای مالی قانونمند اند؟ یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوری های قانون، در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از ابتدای تحقیق: بر طبق قانون عمومی…

 • دانلود تحقیق ارزیابی فعالیت و کارایی واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع ایران، در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش. در شرکت های صنعتی ایران، فعالیت های تحقیق و توسعه سابقه چندانی ندارد. در این بررسی... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 16 حجم فایل: 13 کیلوبایت قیمت: 4000 تومان در این تحقیق، ارزیابی فعالیت و کارایی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آن چه شما در این تحقیق دریافت می…

فصل اول

ناسیونالیسم

فصل دوم

ناسیونالیسم در ایران

فصل سوم

دوران رضاشاه

فصل چهارم

دوران محمدرضاشاه

نتیجه گیری

تعریف دولت و عناصر آن

مفهوم دولت تا سده شانزدهم رواج سیاسی نیافت. نخستین کاربرد آن در بحث عملی به نیکولو ماکیاولی (1527-1469) نسبت داده می شود. مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپای سده های میانه، به تدریج پدیدار شد، در آن زمان دولت را با اقتدار عالی برابر می دانستند. متفکّران و پژوهشگران سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند و این اختلاف نظر بیش از هر چیز به گوناگونی اندیشه ها در مورد سرشت دولت که بر تعریف ها اثر می گذارد، مربوط است. باید گفت که روی هم رفته سه گونه تعریف از دولت وجود دارد: تعریف فلسفی، تعریف سیاسی و تعریف حقوقی.

1-1 تعریف فلسفی: دارای یک هدف اصلی است: که ویژگی های ضروری و بسنده دولت کمال مطلوب، دولت خوب، یا دولت کامل را توصیف می کند از لحاظ فلسفی سه مکتب وجود دارد:

الف- دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضروری جامعه وجود دارد. این نظریه به فیلسوفانی مانند افلاطون، ارسطو، آباء کلیسا- از جمله آکوئیناس- و همچنین سیسرون تعلق دارد.

ب – دولت در نتیجه یک «قرارداد اجتماعی» به وجود آمده است. این نظریه به فیلسوفانی مانند هابز، و روسو تعلق دارد.

پ- دولت در نتیجه مبارزه میان نیروهای متضّاد اجتماعی پدیدار شده است. مارکس و پیروان او این نظر را ارائه کرده اند.

1-2 تعریف سیاسی: در این نظر گفته می شود که جامعه از صورت بندی های بسیار ساده تا بسیار پیچیده، بر پایه تغییرات در نظام تولید، رشد می یابد؛ زیرا انسان نیازهای اساسی دارد که بدون تولید کردن تأمین نمی شود. در جریان این تولید، گروه ها و طبقات اجتماعی و اقتصادی پدیدار شدند. مارکس و انگلس عقیده داشتند که در روند پیدایش طبقات، کار انسان از او بیگانه شد و انسان پیوسته می کوشد تا بر خودبیگانگی مادی و معنوی فائق آید.

1-3 تعریف حقوقی: دولت آن واحدی است که باید این ویژگی ها را داشته باشد:

سرزمین، ملّت (جمعیّت)، حاکمیت (انحصار قدرت)، حکومت.

قبل از پرداختن به عناصر بنیادی دولت، به تعریف جامعی از دولت می پردازیم که «ژرژ بوردو» از سیاست شناسان بنام فرانسه بیان کرده است: «دولت، «قدرت نهادینه» است. زیرا دولت نهادی است که از طریق سازمان های خود به حاکمیّت ملّی تبلور می بخشد و اداره امور همگانی را بر عهده می گیرد، بدون آنکه جنبه شخصی یا گروهی داشته باشد» (نقیب زاده، 1380: 179).

دولت به عنوان مجموعه ای بسیار پیچیده که بر تمامی نظام اجتماعی انسان تسلّط دارد، بر بنیادهایی استوار است که بدون این عناصر نمی تواند پیوندی ارگانیک متعادل و یکپارچه به وجود آورد و این عناصر عبارتند از:

سرزمین: ژان گاتمن این تعریف را از سرزمین در رابطه با «حاکمیت» حکومت ارائه داده است: سرزمین بخشی از جلوه گاه جغرافیایی است که با ادامه فیزیکی قلمرو یک حکومت برابری پیدا می کند. این مفهوم گستره فیزیکی و حمایت سیاسی است که یک ساختار حکومتی به خود می گیرد. این مفهوم، پهنه فیزیکی یک سیستم سیاسی را معرفی می کند که در حکومتی ملّی و یا در بخشی از آن که از گونه ای اقتدار برخوردار باشد، قوام می گیرد (مجتهدزاده، 1381: 38-39).

ملّت: اندیشه ملّت در انقلاب فرانسه اعتبار خاصی پیدا کرد و دولت ها به اعتبار نمایندگی ملّت خود قدر و قیمت پیدا کردند. وطن پرستی و ملّت خواهی از قدیم در ژرفای اندیشه انسان ها وجود داشته است و ادبیّات همه کشورها جلوه های زیبایی از آن را به نمایش گذاشته اند. امّا دولت های امروز که به «دولت- ملّت» هم مشهورند عنصر دوم خود را از انقلاب فرانسه به بعد باز یافتند، هر دولتی که صاحب ملّتی یکپارچه، همبسته و متّحد باشد از قدرت و قوام و پشتوانه عظیمی برخوردار است.

حاکمیّت: بر قدرت قانونی بالاتر و برتری دلالت می کند که هیچ قدرت قانونی دیگری، برتر از آن وجود ندارد. «حاکمیت دو جنبه دارد:

جنبه اوّل آن، برتری داخلی دولت در سرزمین خویش است و مفهوم جنبه دوّم آن، این است که دولت استقلال خارجی کامل داشته و از مداخله دولت و یا قدرت سیاسی دیگری مانند سازمان های بین المللی بری است» (طاهری، 1378: 82).

در عین حال باید اذعان کرد که مفهوم حاکمیّت جنبه اطلاق خود را از دست داده است. وابستگی متقابل اقتصادی، وجود نیروهای فراملّی و مداخله سازمان های بین المللی حاکمیّت دولت ها را تضعیف کرده است.

حکومت: اگر مسأله حاکمیّت حل شود سازمانی لازم است تا به این حاکمیّت عینیّت بخشد. آن سازمان، حکومت است که با اراده مردم و تأیید آن ها شکل می گیرد. سه عنصر دیگر حالتی تأسیسی دارند و وظیفه ای بر عهده آن ها نیست. «تنها حکومت است که به عنوان عنصر زنده، کار تدوین استراتژی، برنامه ریزی و انجام وظایف دولت را بر عهده دارد و در نتیجه بصورت چشم گیرترین عنصر دولت در عرصه زندگی یک ملّت جلوه گر می شود و باید از کارآیی بالایی برخوردار باشد»

عبارات و واژگان کلیدی:

 • ناسیونالیسم
 • تحقیق ناسیونالیسم
 • ناسیونالیسم در ایران
 • انواع ناسیونالیسم
 • دوران رضا شاه
 • دوران محمدرضا شاه

کلیک برای خرید