گزارشهای دوره کارآموزی وکالت و حقوق

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 156 صفحه در قالب ورد…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 156

حجم فایل: 103 کیلوبایت

قیمت: 22000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 47 صفحه در قالب ورد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 47 حجم فایل: 31 کیلوبایت قیمت: 12000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 47 صفحه در قالب ورد فهرست موضوعات 1 - صدور چک بلامحل 2 - فروش مال به قصد فرار از ادای دین و عدم انجام تعهدات 3 – افترا 4 - انتقال و فروش مال غیر 5 - جریحه دار نمودن عفت عمومی 6 - صدور چک بلامحل 7 - کشتار غیر مجاز دام 8 -…

 • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 314 صفحه در قالب ورد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 314 حجم فایل: 164 کیلوبایت قیمت: 37000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 314 صفحه در قالب ورد فهرست گزارشات حقوقی 1- تنفیذ وصیت نامه 2- اعصار و تقسیط 3- صدور گواهی عدم سازش 4- مطالبه اجرت المثل 5- طلاق 6- مطالبه طلب 7- مطالبه طلب تامین خواسته 8- الزام به انتقال سند رسمی 9- طلاق خلع 10- صدور گواهی مهر و وراثت نامحدود 11-…

 • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 30 صفحه در قالب ورد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 30 حجم فایل: 21 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 30 صفحه در قالب ورد فهرست موضوعات: 1 - ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین 2 - تجدید نظر خواسته استرداد و سفته و مدارک 3 - فک و پلمپ مغازه 4 - اعسار از هزینه دادرسی 5 - مطالبه وجه 6 - ایجاد مزاحمت بانوان 7 - ایراد صدمه غیر عمدی بدنی 8 -…

 • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 148 صفحه در قالب ورد، این گزارش در رابطه با پرونده های بیمه ای می باشد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 148 حجم فایل: 64 کیلوبایت قیمت: 19000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 148 صفحه در قالب ورد، این گزارش در رابطه با پرونده های بیمه ای می باشد عبارات و واژگان کلیدی: گزارشات کارآموزی وکالت کارآموزی وکالت در مورد بیمه گزارش کارورزی کارورزی حقوق کلیک برای خرید 4.8 61

 • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 200 صفحه در قالب ورد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 200 حجم فایل: 222 کیلوبایت قیمت: 32000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 200 صفحه در قالب ورد فهرست موضوعات 1 - خلع ید و مطالبه خسارت 2 - مطالبه اجرت المثل 3 - صدور چک بلامحل 4 - مطالبه وجه 5 - الزام به تنظیم سند 6 - الزام به پرداخت بهای عادله 7 - تخلیه 8 - ایراد صدمات بدنی عمدی 9 - تعدیل اجاره بها 10…

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 156 صفحه در قالب ورد

فهرست موضوعات

1 – تعدیل اجاره بها

2 – تعیین میزان خسارت

3 – تعدیل اجاره بهای مغازه در اجاره نامه با احتساب هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله

4 – تامین دلیل

5 – مطالبه بهای نرخ

6 – اعاده مالکیت

7 – تقسیم ماترک

8 – تقاضای افزایش اجاره بها

9 – تعدیل اجاره، تخلیه، قلع و قمع بالکن

10 – تعدیل اجاره

11 – تقسیم ترکه

12 – تامین دلیل و جلب نظر کارشناس

13 – تعدیل اجاره بها

14 – پرداخت اجرت المثل جلب نظر کارشناسی

15 – پرداخت اجرت المثل جلب نظر کارشناسی

16 – تعدیل اجاره بها و اجور معوقه

17 – تخلیه یک باب مغازه

18 – تعدیل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت

19 – افزایش اجاره بها

20 – تقاضای تامین دلیل

21 – تقاضای تامین دلیل

22 – تقاضای تامین دلیل الزام خواندگان به تعمیر

23 – تقاضای تامین دلیل و تعیین خسارت

24 – رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به حیاط مشاعی

25 – تقاضای تامین دلیل و تعیین خسارت

26 – تقاضای تامین دلیل و تعیین خسارت

27 – تعیین هزینه اجرای ساختمان

28 – تقاضای تامین دلیل و تعیین خسارت

29 – تقاضای تامین دلیل و الزام خوانده به تعمیر

30 – تقاضای تامین دلیل و تعیین هزینه

31 – تقاضای تامین دلیل و گزارش وضعیت کار انجام شده

32 – خواسته تامین دلیل و تعیین خسارت

33 – تقاضای تامین دلیل

34 – تامین دلیل و برآورد دستمزد کارهای انجام شده

35 – تقاضای تامین دلیل و ارزیابی در محل

36 – تعیین قدمت بنا

37 – تقاضای تامین دلیل

38 – تقاضای تامین دلیل

عبارات و واژگان کلیدی:

 • گزارشات کارآموزی وکالت
 • کارورزی رشته حقوق
 • کارآموزی در دادگاه
 • دادگاههای کیفری و حقوقی
 • کارآموزی وکالت
 • کارآموزی حقوق

کلیک برای خرید